Със 179 гласа "за", 21 "въздържал се" и нито един "против" депутатите приеха на първо четене промени в Кодекса на труда, според които бащите ще имат право на 2 месеца "бащинство" за дете до 8 години, но ако не са ползвали прехвърлен от майката отпуск. Това ще става с гарантирано право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване (ДОО).

Целта на предложените изменения е въвеждане в националното законодателство на изискванията по европейски директиви относно "равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи", посочва БТА.

В мотивите към законопроекта на МС е посечено, че законоустановеното право на бащите (осиновителите) на платен отпуск за отглеждане на дете до осемгодишна възраст е възможно да доведе до положително въздействие върху балансираното участие на родителите при отглеждането и възпитанието на детето в семейна среда.

Вносителите посочват, че необходимите средства за изплащането на обезщетение при ползване на отпуск за отглеждане на дете до осемгодишна възраст от бащата (осиновителя) ще бъдат за сметка на предвидените разходи за краткосрочни обезщетения със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Предложенията проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, отбелязват още те.

Депутатите приеха предложенията между първо и второ четене на законопроекта да бъдат направени в срок от три дни.

Парламентът отхвърли други три законопроекта за изменения в Кодекса на труда - два на "Възраждане" и един на ГЕРБ-СДС.