В Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА) има сериозни пропуски, които компрометират данните от нея, включително и забранителният списък за износ на лекарства на ИАЛ. Това е констатирало "Информационно обслужване" след одит, поръчан от предишното ръководство на Министерство на здравеопазването, обяви служебният министър Асен Меджидиев. Въпреки установените пропуски, не са взети мерки за отстраняването им. Единственото, което е направено от предшественичката му Асена Сербезова в тази посока, е смяната на формулата, посочи Меджидиев.

Затова Министерство на здравеопазването е започнало масови проверки като вече има установени търговци на лекарства на едро, които не са подавали коректно информация към СЕСПА.

Срещу тях е образувано административно производство като може да се стигне и до отнемане на лиценза им, посочи Меджидиев.

Одитът на "Информационно обслужване" показва следните пропуски в информационната система за проследяване и анализ на лекарствата у нас:

  • липсва технологичен инструмент за ограничаване на отделни действия в случай на неподаване на данни или грешно подаване;.
  • системата не използва услуга за удостоверяване на време, водят се само вътрешни логове без хеш и защита;
  • софтуерната база, която използва СЕСПА, не е лицензирана;
  • системата позволява подаване на данни назад във времето спрямо текущия момент - при тестване е установено, че позволява подаване на данни до 180 дни назад, което в голяма степен компрометира достоверността им и позициите от забранителния списък на ИАЛ;
  • системата няма възможност за контрол и проверка на налични количества спрямо потреблението;
  • липсва автоматизиран процес по изчисляване на наличностите;
  • тенерирането на забранителния списък не е автоматизиран и се извършва чрез ръчно стартиране на програмни скриптове - тоест всеки администратор може да влезе в системата и да я коригира, както му е удобно. Извършените промени не оставят следа.
  • В Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА) има сериозни пропуски, които компрометират данните от нея, включително и забранителният списък за износ на лекарства на ИАЛ. Това е констатирало "Информационно обслужване" след одит, поръчан от предишното ръководство на Министерство на здравеопазването, обяви служебният министър Асен Меджидиев. Въпреки установените пропуски, не са взети мерки за отстраняването им. Единственото, което е направено от предшественичката му Асена Сербезова в тази посока, е смяната на формулата, посочи Меджидиев.

За да се избегне недостигът на лекарства, предстоят законодателни промени, обяви здравният министър. Системата за наблюдение на лекарства, която сега наблюдава 60 лекарства, е направена така, че всеки би могъл да "влезе" в нея, без да остави следи, допълни той. При спад на наличността на даден медикамент под 65 % се налага забрана за износа му. Предлагаме този процент да стане 100, допълни той. По думите му в този списък трябва да попаднат медикаменти, които са животоспасяващи за населението. Предвижда се и съкращаване на сроковете за издаване на разрешителни за паралелен внос на лекарства, ако даден медикамент е в недостиг, както и запечатване на складовете на търговци на едро при установяване на нарушения.

Проверките на Изпълнителната агенция по лекарствата ще продължат докато не бъде промене закона и не бъдат отстранени пропуските в системата, заяви Меджидиев.

Той отправи призив към предшественичката му Асена Сербезова да обясни защо в рамките на нейното управление не са предприети мерки за отстраняване на проблемите в системата за проследяване на лекарствата.

Служебното правителство започва подготовка на екипи, площадки и хангари за медицински хелукоптери у нас. Сформирана е работна група между Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, МВР, Министерство на отбраната, МРРБ и Министерство на финансите. Целта е при наличност на медицински хеликоптер в България ние да сме готови веднага, обясни Меджидиев.