Министерството на здравеопазването обяви процедура за договаряне без предварително обявление за закупуване на хеликоптери за спешна медицинска помощ, потвърдиха от пресцентъра на ведомството.

Решението да се премине към директно договаряне с фирмата, участвала в предходната процедура, е обсъдено и взето в петък, 6 януари 2022 г. Предложението е направено от ресорния заместник-министър д-р Тома Томов, който е упълномощеният представител на министерството за провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки, добавя БТА.

Отчетена е вероятността единственият участник, подал оферта в откритата процедура - Leonardo S.p.A., да участва отново в кратките срокове, които позволява процедурата на договаряне, като съответно подобри офертата си и приеме поставените от възложителя условия и график за изпълнение на поръчката.

Провеждането на процедурата по договаряне без предварително обявление по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух, осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ" ще осигури необходимата бързина на възлагането, с цел гарантиране на необходимото технологично време за доставката и приемането на първия от общо шест хеликоптера в рамките на 2023-та година.

Договарянето се очаква да се проведе в рамките на няколко дни, за да се види дали единствената фирма, която се яви на прекратената процедура, сега ще може да изпълни заданието за доставка на шест медицински хеликоптера.

От министерството припомниха, че предвид прекратяването на предходната процедура поради недостатъчно финансиране, в настоящата е предвидена възможност за национално дофинансиране, в случай че такава необходимост възникне в хода на процедурата по възлагане.

Всички документи по процедурата са достъпни на електронния регистър за обществените поръчки.

Темата за купуването на медицински хеликоптери е поставяна за разглеждане от няколко български правителства, но досега въпросът остава нерешен.

Той възниква с нова сила при всеки пореден инцидент, при който са необходими въздушни линейки за спасяване и транспортиране на пострадали хора. Преди няколко дни спасители проведоха изключително опасна акция по свалянето на пострадал в планината турист, която продължи повече от 9 часа, припомня БТА.

Към настоящия момент България е единствената държава член на Европейския съюз, която не разполага с въздухоплавателни средства за извършване на медицински и специализирани операции.

Няма изградена и национална система с координационен център за оказване на спешна медицинска помощ по въздух.