Председателят на Националния статистически институт (НСИ) Сергей Цветарски поиска отлагане на преброяването на населението и на жилищния фонд, което по план трябва да се проведе през февруари следващата година. Това стана по време на заседанието на икономическата комисия в парламента при гласуване на Законопроект за изменение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., внесен от депутатите от ГЕРБ Александър Ненков и Александър Иванов.

 

Като причина за отлагане на преброяването Сергей Цветарски посочи епидемичната обстановка и риска от заразяване на хората и на преброителите. Освен това самите преброители все още не са обучени, защото това е свързано със събирането на много хора на едно място.

Цветарски допълни, че отлагането на преброяването обаче не може да бъде с повече от десет месеца, тъй като Европа изисква то да бъде проведено до края 2021 г.

Председателят на Националния статистически институт коментира, че предложението за нова дата за преброяването на населението и на жилищния фонд ще зависи от развитието на пандемията и от датата на предстоящите избори. Ако епидемичната обстановка се подобри по-рано, би могло преброяването на започне още през юни, ако изборите се проведат в края на март, но изборите могат да бъдат отложени за май и ние тогава няма да успеем и ще търсим нова дата, каза Цветарски. Той напомни, че в края на годината ни очакват и избори за президент, за които също няма яснота кога точно ще са.

Тези неясноти са повод за днешното решение да се остави в ръцете на Министерския съвет да определи нова дата, съобразно яснотата която ще има към даден момент, допълни председателят на НСИ.

Парламентарната икономическа комисия прие за първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., внесен от депутатите от ГЕРБ Александър Ненков и Александър Иванов. С измененията на закона се предлага Министерският съвет да може да вземе решение за промяна на сроковете за начало и край на преброяването при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. Председателят на Националния статистически институт ще трябва да подготви доклад за основните резултати от преброяването в едногодишен срок от провеждането му, а не както се предвижда в ресорния закон - до 31 декември 2021 г. , е другото предложение за промени.

В сегашния закон е записано, че преброяването започва в 0,00 часа на 22 януари 2021 г. и приключва в 20,00 часа на 15 февруари 2021 г. , а данните за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, се отнасят към 0,00 часа на 22 януари 2021 г.