Министерството на здравеопазването сформира работна група, която да разгледа отново параметрите на прекратената обществена поръчка за закупуване на общо 6 медицински хеликоптера, съобщиха от здравното ведомство.

Причина за прекратяването й е предвиденото в документацията задължително изискване оферираните хеликоптери и оборудване към тях да са на цена равна или по-ниска от заложения от възложителя максимален финансов ресурс.

Офертата на единственият кандидат да достави въздушни линейки е с цена, която надвишава с близо 21 милиона лева определения бюджет без ДДС. Решението за прекратяване на поръчката е подписано от заместник-министър Тома Томов в средата на миналата седмица, става ясно от сайта на регистъра на обществените поръчки.

От Министерството на здравеопазването обясниха, че заложеният в прекратената процедура за закупуване на хеликоптери бюджет е финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект "Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и по Националния план за възстановяване и устойчивост на България.

Работната група се създава с цел преценка и анализ на условията, при които би могъл успешно да бъде възложен и изпълнен проектът за спешната медицинска помощ по въздух, добавиха от МЗ, като уточниха, че  в зависимост от потенциалните рискове, в случай на необходимост експертите ще предложат и промени в условията на процедурата.

В работната група се предвижда да вземат участие представители на всички институции, ангажирани с процеса и процедурата по придобиване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния, в това число представители на Държавния авиационен оператор, Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" към Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" на Министерство на транспорта.

"Към настоящия момент няма риск от неспазване на сроковете, заложени по проект "Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха" - част от Националния план за възстановяване и устойчивост. В заключение, Министерството на здравеопазването полага всички необходими усилия в съответствие с българското и европейското законодателство, за да бъде успешно завършен проектът по въвеждане на спешната медицинска помощ по въздух", категорични са от ведомството, управлявано от служебния министър д-р Асен Меджидиев.