Първият приоритет на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще бъде насочен към стартиране на спешни мерки по наказателните процедури срещу България. Това обяви служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова на пресконференция, на която представи своя екип, предаде БТА.

В момента има 16 висящи наказателни процедури, пет от тях са на етап уведомително писмо, посочи тя.

Карамфилова коментира, че най-критична е процедурата за закриване на общински депа за отпадъци. Тя посочи, че до края на 2020 г. е трябвало 113 общински депа да бъдат рекултивирани, но това не се е случило.

От 113 депа 105 са със завършена рекултивация, за осем депа все още предстои много работа, каза служебният министър. Тя посочи, че до 30 септември т.г. България трябва да докладва, че тези осем депа са приключили техническа рекултивация, а при неизпълнение санкциите са в колосални размери - еднократна осемцифрена сума в евро и наказание на ден при всяко забавяне. По думите й мисията е почти невъзможна, но с общи държавнически усилия могат да се придвижат нещата напред. Министърът посочи, че всяка седмица ще бъдат извършвани проверки на място съвместно с общинските власти. Санкции със сигурност ще има заради самото забавяне, но усилията са насочени към намаляване на абсолютната стойност на тези санкции, каза Карамфилова.

Служебният министър се спря и на други две наказателни процедури - за превишаване на стойностите за фини прахови частици и за неспазване на определените в европейското законодателство стойности за серен диоксид.

Росица Карамфилова съобщи, че другата седмица ще покани операторите на големите горивни инсталации на среща с ръководството на министерството и с представители на регионалните структури и ще изискат от тях да приложат план с мерки, така че да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух.

Снимка: БТА

Друга ключова тема, по която ще работим, са т.нар. стратегически проекти, коментира Росица Карамфилова и в тази връзка посочи казуса с трасето на АМ "Струма" в Кресненския пролом с изключително богато биоразнообразие. Тя подчерта, че зоново специфичните природозащитни цели за двете защитени зони в района ще бъдат във висока степен определящи за развитието на пътя. Карамфилова отбеляза, че сега на страницата на МОСВ са качени за обществено обсъждане разработените за двете зони цели и има постъпили становища.

Нашата цел е в рамките на този служебен кабинет да можем да начертаем ясен и конкретен, устойчив във времето план за действие, каза служебният екоминистър и допълни, че в този контекст са и очакванията на ЕК. В отговор на въпрос тя каза, че няма усвоени европейски средства по този проект. По думите й, когато държавата изпълни ангажиментите по закона и изискванията на ЕК, ще получи съответното финансиране.

Сред приоритетите тя посочи и плащанията по ОП "Околна среда" за настоящия програмен период и до дни - изпращане до ЕК на новата оперативна програма.

Относно Плана за възстановяване и устойчивост, Карамфилова коментира, че има сериозно забавяне по отношение на изпълнението. Има заложена законодателна реформа - изграждане на структурите за управление на националната екологична мрежа чрез промени в Закона за биологичното разнообразие, посочи министърът и отбеляза, че срокът за реформата е третото тримесечие на 2022 г. Карамфилова заяви, че амбицията е този законопроект да бъде публикуван за обществено обсъждане.

Служебният министър на околната среда и водите представи екипа си. Заместник-министър Петър Димитров ще отговаря за управлението на водите, а в ресора на заместник-министър Ренета Колева са управлението на отпадъците, климатът, чистотата на въздуха и националните паркове.

Снимка: БТА