Министерският съвет възложи на министъра на околната среда и водите да предприеме действия за изпълнение на предложенията на Главния прокурор на Република България за изменение и допълнение на концесионния договор от 21 декември 2001 г. с "Юлен" АД за предоставена концесия с предмет особено право на ползване върху част от територия, изключителна държавна собственост - част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, "Ски зона с център Банско". Това съобщиха от правителствената информационна служба.

С решението се възлага мандат на министъра на околната среда и водите да проведе преговори с концесионера "Юлен" АД за изменение и допълнение на концесионния договор при спазване на действащото законодателство, като се съобрази с предложенията на Главния прокурор на Република България.

След постигането на взаимно приемливо решение, министърът на околната среда и водите следва да внесе в Министерския съвет проект на решение за даване на съгласие за изменение и допълнение на концесионния договор в съответствие със Закона за концесиите, пише в съобщението на МС.

Какво предлага Цацаров

На 12 юни 2018 г., главният прокурор, след извършена проверка по сигнал на ПП "Зелените", в изпълнение на правомощията на прокуратурата по надзора за законност, предложи на министър-председателя следното:

  • Министерският съвет да предприеме незабавни действия за изменение и допълнение на концесионния договор от 21.12.2001 г. с "Юлен" АД за предоставена концесия с предмет особено право на ползване върху част от територия, изключителна държавна собственост - част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, "Ски зона с център Банско", при съобразяване с разпоредбите на действащото законодателство, включително и в частта относно определянето на концесионното възнаграждение;
  • МС да предприеме незабавни действия за осигуряване на пълно съответствие на ползваната от концесионера площ с тази по концесионния договор /99,55ха, съгласно Териториално устройствен план /ТУП/ на ски зоната, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатната система "1970г." по чупките на външната граница на ски зоната.

На 23 ноември главният прокурор изпрати писмо до министър-председателя, с искане за информация относно предприетите действия по горепосочените предложения.

Ще успее ли Димов

В момента годишното възнаграждение по концесията е около 300 000 лева и ще се търси възможност то да се увеличи съществено, изтъкна в същия ден - 23 ноември, министър Димов във връзка с препоръките на главния прокурор по законността и целесъобразността на концесионния договор за ски зона Банско, направени през месец юни.

Министърът отбеляза, че проблемът с площта на концесията е по-сериозен, защото в самия концесионен договор, подписан през декември 2001 г. от министър Долорес Арсенова, се споменават три територии с различна площ.

Димов посочи, че и трите площи са в еднаква степен валидни, защото са цитирани в един и същи член на документа. Според министъра това води до затруднение да се започне промяна във втората точка от прокурорското предложение по законността на договора.

Според договора концедента предоставя на концесионера особено право на ползване върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин" с предоставена площ от 99,55 хектара, която е индивидуализирана в граници с територия от 818,46 хектара. Същевременно в договора се цитира и териториалният устройствен план, който е от 1075,9 хектара. Още 2001 г. е направена изключително дълбока грешка, не е ясно по какви причини, и ако трябва да се търси отговорност това е как е допусната тази грешка при сключването на договора на 21 декември 2001 г., обясни Димов Според него, тогава на практика не е определена никаква територия.

Сега тези три площи трябва да бъдат сведени до фактическото желание на концедента за територия от 99,55 хектара, което ще е по-сложно, смята министърът.

В момента концесионерът ползва около 165 хектара, каза още Димов в отговор на журналистически въпрос.