Темата за развитието на ски-туризма в България от дълго време е във фокуса на общественото внимание. Природните дадености на страната ни предполагат развитието на този отрасъл, което не само ще осигури поминък на значителна част от населението, но и може да развие имиджа на държавата ни по аналогия с алпийските държави. Противопоставянето на застъпниците за дивата природа у нас на тези, които искат да спортуват здравословно и през зимата, засега води до задънена улица, коментира Васил Тончев от "Сова Харис", представяйки проучването си по въпроса.

Ето как той обобщи резултатите от изследването:

Резултатите от изследването на "Сова Харис" показват, че в обществото ни са се обособили две групи, които подкрепят едната или другата теза. Около една трета от хората, живеещи в големите градове на страната, дават приоритет на ограниченията, които възпрепятстват развитието на ски туризма. Другата група, която счита, че валидните към момента мерки са прекалени и трябва да се променят, според различните индикатори консолидира над 50% от гражданите. Казусът с построяването на втори кабинков лифт в Банско стана емблематичен за този спор и получава още по-голяма подкрепа (60%) за практикуващите ски-спорта и препитаващите се от планински туризъм.

През последните три десетилетия у нас бяха извършени редица безобразия по отношение на природните ни дадености. Очаквано това подхранва аргументите на единия полюс. От друга страна, имаме естествено развитие на взаимоотношенията между човека и природата, което някои се опитват да възпрепятстват с крайни мерки. Засега баланс между развитието на планинския туризъм и опазването на природата в България все още не е намерен. Застъпниците и на двете тези не са доволни. Еколозите, макар и значително по-малко на брой, проявяват пълно недоверие към опонентите си и застъпват позиции на тотален бойкот срещу всяка тяхна инициатива. От друга страна, групата на защитниците на интересите на хората, които живеят или работят в планинските общини, е не само по-голяма, но става все по-мотивирана. Очевидно е, че е належащо институциите у нас да намерят решение на болезнения проблем. Не е ли естествено, че там, където е изграден национален курорт, където има дадена концесия, нещата да трябва да се направят така, че да сме конкурентни на най-добрите?

Зимният туризъм е едно от красивите лица на България. При това става дума за усвояване на малка част от територията, заемана от нашите гори. Дивата природа, която заема огромната част от нашите планини и гори, е друго наше красиво лице и трябва да я съхраняваме по най-отговорен начин. Създаденото противоречие е изкуствено. То е налице просто защото липсва дългосрочна национална стратегия. Последното съдебно решение за Банско показва, че законодателството ни позволява законите да се тълкуват по различен начин от спорещите страни. Очевидно е, че трябва да се направят промени в правилата, които да доведат до трайно решение на случая.

Тъй като въпросът се превърна в политически, интерес предизвиква и политическата окраска на привържениците на двете противостоящи си страни. Симпатизантите на градската десница черпят вдъхновение от тезите на еколозите. Може да се каже, че темата играе обединителна роля в техните среди. Не така обаче стоят нещата сред привържениците на двете най-масово подкрепяни партии у нас - ГЕРБ и БСП. Сред симпатизантите и на двете преобладава становището, че развитието на ски-туризма и планинските общини е важно за България и трябва да намери своето разрешение. А идват избори и, както знаем, нещата у нас се решават тогава, когато ножът е опрял в кокала.

Графика: Сова Харис

Графика: Сова Харис

Графика: Сова Харис