Българските евродепутати разпространиха днес своята официална позиция за пакета "Мобилност" 1. Както е известно, вчера председателят на Европейския парламент Антонио Таяни върна пакетът за разглеждане в Транспортната комисия, като така се избегна гласуването му в парламента. Различни евродепутати са внесли над 1000 нови предложения, с които комисията трябва да се запознае. Именно това даде повод на Таяни да не допусне гласуване в залата, защото има внесени над 50 нови предложения. Вчера в Страсбург и София се състояха и протести срещу пакета "Мобилност" 1, който ощетява транспортния бранш от страните от периферията на ЕС. 

Ето какво становище разпространиха родните евродепутати:

Във връзка с последните развития по пакета "Мобилност", ние, долуподписаните членове на Европейския парламент от България, заявяваме:

Изминалата седмица показа, че Европейският парламент продължава да бъде дълбоко разделен по пакет "Мобилност 1". Това отчетливо пролича в няколко ключови момента:

още в началото на сесията, предложението пакетът да отпадне от дневния ред беше отхвърлено едва с два гласа, при 154 "за" срещу 156 "против" и 14 "въздържали се";

липсата на съгласие пролича още по-категорично с внасянето на нови 1224 изменения, както и допълнителни предложения за разделно гласуване по тях, което би означавало над 3000 гласувания;

Същото пълно противопоставяне се прояви и по време на дебатите в пленарна зала по темата, в хода на които отново бяха еднозначно аргументирани двете противоположни гледни точки. Едната - че с "пакета" се осигуряват ясни европейски правила за международния транспорт и защита на правата на шофьорите. И другата - че на практика се получава обратното, поради различната географска отдалеченост, т.нар. периферни страни се поставят в неравностойно положение по отношение на достъпа до единния транспортен пазар, което би довело до фалити на превозвачи от съответните страни и загуба на стотици хиляди работни места.

В тази ситуация, решението на председателя на ЕП Антонио Таяни да отмени гласуването на пакета за тази сесия, след подадени сигнали от български членове на ЕП за процедурни и правни неуредици, напълно съответстваше на Правилника за дейността на Парламента. Същите изключват пристъпването към вот при такъв голям брой внесени изменения без наличието на превод на всички официални езици, както и на минимална възможност членовете на ЕП да се запознаят сериозно с предложенията. Според правилата и установената практика, компромисни изменения могат да бъдат изработени само след консултации между всички докладчици и докладчици в сянка от всички политически групи по съответните законодателни предложения.

За нас, членовете на ЕП от България, остава под въпрос, дали връщането на спорните текстове в Транспортната комисия за обсъждане през първата седмица на април с оглед на евентуално пристъпване към гласуване в сесията на 3-4 април, ще може да създаде реални възможности за постигане на взаимноприемливи и трайни компромисни решения. За нас по-скоро е очевидно, че при трайно очерталото се разделение по въпросите и предвид практически изчерпания ресурс от време за сериозни обсъждания, отговорното решение е да се даде възможност на следващия състав на ЕП да се върне към темата в една нормална работна обстановка.

Продължаваме да отстояваме позицията, че пакетът "Мобилност" не трябва да бъде подлаган на гласуване в пленарна зала, докато не се постигне широк консенсус. Очакваме, че председателят на ЕП Антонио Таяни ще продължи да съблюдава демократичните принципи за прозрачност и стриктното изпълнение на процедурите от Правилника за дейността на Парламента, както и че няма да допусне възникването на нови процедурни и правни неуредици, които да поставят под съмнение легитимността на европейското законодателство.

Асим АДЕМОВ
Неджми АЛИ
Ангел ДЖАМБАЗКИ
Филиз ХЮСМЕНОВА
Андрей КОВАЧЕВ
Петър КУРУМБАШЕВ
Илхан КЮЧЮК
Ева МАЙДЕЛ
Светослав МАЛИНОВ
Искра МИХАЙЛОВА
Момчил НЕКОВ
Андрей НОВАКОВ
Георги ПИРИНСКИ
Емил РАДЕВ
Сергей СТАНИШЕВ
Владимир УРУЧЕВ