България ще заведе дело в съда на ЕС срещу пакета "Мобилност, ако той бъде приет в сегашния му вариант, стана ясно от днешното правителствено заседание.

Българската страна поддържа контакт по темата и с другите държави членки от т. нар. група "единомислещи" държави - Полша, Унгария, Литва, Латвия, Малта, Кипър, Естония, Румъния.

Страните изразяват съжаление, че въпреки дискусиите на всички нива през последните 3 г. за Пакета "Мобилност I" някои разпоредби в него съществено са се отклонили от първоначалните цели за подобряване на социалните условия за шофьорите, осигуряване на ефикасност и устойчивост на автомобилния транспорт и поддържане на гладкото и правилно функциониране на Единния пазар на ЕС.

За подготовката на необходимите правни и фактически аргументи и всички относими доказателства с цел изготвянето на проект на позиция, за сезирането на Съда на Европейския съюз и осъществяване на процесуалното представителство пред Съда, е необходима качествена и специализирана експертна помощ.

Целта е да се подготви документ, който със съответните изменения, да бъде основа на проект на позиция, съответно и на жалба пред Съда на Европейския съюз.

Проектът "Мобилност" предвижда нормалната работна седмица от 45 часа да се прекарва извън превозното средство. Ако тази почивка се използва извън дома, то настаняването трябва да бъде платено от работодателя.