Европейската комисия призова днес България, Хърватия, Кипър и Румъния да прилагат изцяло правилата на ЕС за подсилване на презумпцията за невиновност и правото на присъствие на обвиняемия на наказателен процес, съобщи БТА. 

Комисията днес продължава с наказателните процедури и дава срок от два месеца за отговор. В съобщението се уточнява, че по-късно въпросът може да бъде отнесен до Съда на ЕС.

Европейските правила в тази област са част от изискванията за общите минимални изисквания за справедлив процес, при който правата на заподозрените и обвиняемите са достатъчно защитени. Общите правила повишават доверието в европейските системи за наказателно правосъдие и улесняват взаимното признаване на решения по наказателни дела, пояснява комисията.

Според ЕК съобщенията за въвеждане на европейското право, получени от България, Хърватия, Кипър и Румъния, представляват само частично прилагане на европейските изисквания. Комисията е установила недостатъци по отношение на препратките към вината, например когато властите посочват открито даден гражданин като виновен.

Съществуват и пропуски, свързани с начина, по който заподозрените и обвиняемите могат да бъдат представени, например в съда, като се използват мерки за физическо задържане и свързани с правото да присъстват на делото. През май 2018 г. ЕК изпрати официални уведомителни писма до четирите държави.  

ЕК напомня на България и за задължението да предостави данни за опасността от наводнения

Европейската комисия поиска днес от България, Кипър, Гърция, Литва, Малта и Испания да представят доклади за водите. Комисията отбелязва, че държавите от ЕС са длъжни да предоставят данни за качеството на околната среда и за наводненията.

Те трябва да подадат данни за оценките за опасността от наводнения. ЕК е решила да изпрати официални уведомителни писма на посочените държави.

Държавите имат два месеца да отговорят, а след това комисията може да реши да издаде мотивирано становище като следваща стъпка в наказателната процедура, се посочва в съобщението.