Лишаване от свобода от 1 до 10 година и глоба от 20 хиляди до 100 хиляди лева ще е наказанието за този, който произвежда или държи с цел разпространение алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия, без да притежава лиценз, удостоверение или регистрация. Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, внесени от депутатите Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев от ГЕРБ и "Обединени патриоти", които бяха приети днес на първо четене от парламента. Те бяха одобрени със 117 гласа "за", без нито един "против" и само един "въздържал се".

До 3 години лишаване от свобода ще е наказанието за този, който в нарушение на установения ред изготвя, държи или укрива предмети, материали, технически съоръжения, за които се знае или предполага, че са предназначени или послужили за изграждане на съоръжения за производство на алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия, предвиждат още приетите промени.

В мотивите си вносителите посочват, че целта е както въвеждане на правна възможност за търсене на наказателна отговорност за производство и разпространение на нелегални акцизни стоки, така и за създаване на механизъм за превенция на това нелегално производство.

С инкриминирането на незаконното държане на предмети и съоръжения, които са предназначени или могат да послужат за изграждане на съоръжения за производство на алкохол и тютюневи изделия, очаквано ще намалее рискът недобросъвестни лица да способстват за нелегалното производство на акцизни стоки. Заедно с предложението за допълване на необходимата административна регулация в Закона за акцизите и данъчните складове инкриминирането ще повиши значително ефективността на контрола на приходните администрации и ще окаже положителен ефект върху събираемостта на приходите от косвени данъци, мотивират се още вносителите.

Предвижда се създаване на публичен регистър на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване на машини машини и съоръжения за производство на тютюневи изделия.

Депутатите гласуваха на първо четене и промени в Наказателния кодекс, внесени от Министерския съвет, които целят въвеждане на разпоредбите на две европейски директиви.

В доклада на парламентарната правна комисия се посочва, че с измененията се прецизира уредбата относно превенцията срещу противозаконно отнемане на моторно превозно средство. Предвижда се пряката и непряката облага, придобити чрез престъплението, да се отнемат в полза на държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване.

Уреждат се по-подробно и правата на лицата при задържане и на обвиняемите в наказателното производство, и правата на лицата в производствата по изпълнение на европейската заповед за арест.

В преходните и заключителни разпоредби се предлагат промени в НПК, с които на обвиняемия се предоставя обща информация, улесняваща избора му на защитник.