Ако не бъдат получени поисканите от Европейската комисия (ЕК) средства, то бюджетът на МВР трябва да бъде увеличен, за да бъде обезпечено поисканото увеличение на щата на гранична полиция с 1260 души, обясни служебният вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на блиц контрола в парламента. Целта на увеличението на щата е да се прекрати практиката за командироване на служители от всички структури по граничните зони и натрупването на извънреден труд.

Демерджиев добави, че МВР е пренасочило средства, колкото е било възможно, и е получена някаква помощ от ЕК, но комисията е отказала да предостави средства за изграждането на друг тип възпиращо съоръжение по границата, защото вече е дала веднъж, тя обаче е готова да финансира друг тип дейности. Той изрази опасение, че когато бъде завършено съоръжението в Гърция, потокът от бежанци ще се пренасочи към България. 

Вътрешният министър добави, че сегашното съоръжение по границата ни е изключително ненадежно. По думите му се обмислят технически решения, които да са работещи, но това изисква време и финансов ресурс

Във връзка с движението на мигранти във вътрешността на страната, Демерджиев посочи, че е изработена тактика как автомобилите, които превозват граждани, влезли нелегално у нас, да бъдат спирани безопасно. Полицаите са снабдени с нови ленти за безопасно спиране, при по-голяма скорост, както и са дадени указания за по-добра комуникация между дежурните части и полицейските подразделения.

Демерджиев съобщи също, че вчера посланикът на Австрия е направил подробна инспекция по границата ни, като констатациите са положителни и той ще ги докладва на австрийското правителство.

Редовният парламентарен контрол за днес бе отложен. Предложението за промяна в програмата бе подкрепено от 109 гласа, против бяха 41 и 27 се въздържаха. Депутатите провеждат блиц контрол, в който участват още служебните вицепремиери Атанас Пеканов и Христо Алексиев.

Втора точка от дневния ред е законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юни 2018 г.

След това депутатите ще продължат с обсъждането на промените в Изборния кодекс.