Независим прокурор, чийто статут ще бъде на завеждащ Инспектората, ще разследва главния прокурор. Това предлага правосъдният министър Данаил Кирилов в изпълнение на препоръките на Венецианската комисия. Предложението бе гласувано на извънредно заседание на Министерския съвет.

Независимият прокурор ще се избира от две трети от прокурорската колегия на ВСС с мандат от 7 години.

Той няма да разследва шефовете на Върховния касационен и Върховния административен съд. Препоръката на Венецианската комисия беше тази промяна да не се отнася за двамата председатели на върховните съдилища.

С изменението, което правим днес, създаваме ново звено, абсолютно независим прокурор, който разследва и не докладва на главния прокурор до внасянето на обвинението при извършено престъпление. Това каза по време на извънредно заседание на Министерски съвет премиерът Бойко Борисов.

"Затова разкриваме това звено. Той не е зависим от главния прокурор - разследва и недокладва, недокладва и в хода на разследването", добави още министър-председателят.

С приетия днес проект затваряме кръга от поети ангажименти към председателя на Европейската комисия, каза премиерът. 

"Когато се обсъждаха мониторинговия механизъм за България, изпратих едно писмо до председателя на Европейската комисия (ЕК), с което исках указания да чуем какво трябва да направи България, за да отпадне механизмът. Препоръката беше да се обърнем с промените и предложенията, които имаме към Венецианската комисия", обясни той.

"Направихме го. Голяма група експерти от Венецианската комисия дойдоха в България, срещаха се с всички, включително и с мен. Вчера им беше финалното заседание, излезе документ 16-17 страници, анализ, исторически с препоръки и така, както бях поел ангажимент с извънредно заседание", допълни той.

"Извънредността на заседанието е да се покаже желанието да се съобразим с всички препоръки от Венецианската комисия. В тази единствена точка днес проект на решение за одобряване на проект за Закон за допълнение на допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, която се надявам да приемем след като Дани Кирилов докладва", каза още Борисов.

"Преди няколко дена новият председател Урсула фон Делайен подробно я запознах и веднага решението днеска по надлежния ред ще изпратим на заинтересованите комисари и до нея, лично нашето решение. С ангажимента, който имаме ГЕРБ и Обединени патриоти в парламента да бъде подкрепен, за да стане максимално бързо", каза още той.

Създава се фигура, която има независимост и самостоятелност, за да проведе разследването и обвинението в случай на твърдение за деяние, извършено от главния прокурор или от неговите заместници, каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов.

"Представяме на вашето внимание проект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс заедно с изменение на закона за съдебната власт съобразно препоръките и заключенията на Венецианската комисия. Новото, което е предложено и е резултат на съображенията и препоръките на Венецианската комисия, предлагаме да отпадне регулацията за осъществяване на наказателна отговорност на председателите на върховния касационен съд и върховния административен съд, за да изпълним препоръките и да докажем, че няма да се засегне независимостта на съдии", каза още Кирилов. "Оставя само режим за реализиране на наказателна отговорност на главния прокурор. Създаваме нов субект, нова правна фигура във връзка с реализирането на отговорността на главния прокурор и на неговите заместници. Обособяваме и даваме статут на прокурор, завеждащ инспектората на върховна касационна прокуратура", каза още той.

"Гаранцията за неговата независимост са в това, че се избира отделно от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с квалифицирано мнозинство от две трети с мандат за седем години. Освен това по отношение на него, не може главния прокурор на упражнява правомощия по надзор за законност на неговите актове. Тоест главният прокурор не може да отменя като незаконни актове, с които се разследва самия главен прокурор или неговите заместници. Тези предложени промени са изцяло в консоционната рамка, тоест по никакъв начин не се засяга ексклузивността на функцията по разследвания и обвинения, която по институция е предоставена само на прокуратурата", допълни министър Кирилов.

"Премиерът Борисов каза, че досега ако има сигнал или е заподозрян главният прокурор, негов подчинен го разследва и накрая го докладва. С изменението, което правим днес създаваме ново звено, абсолютно независим прокурор, който разследва и не докладва на главния прокурор до внасянето на обвинението. Той не е зависим от главния прокурор", заяви Данаил Кирилов.