Без дебат парламентът прие бюджета на държавните агенции и комисии за догодина.

Единствено бюджетът на ЦИК, заради въвеждане на машинно гласуване, предизвика спорове в залата.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ще разчита на приходи, помощи и дарения в размер на 40 000 лв. Заложените разходи са 20 453 000 лв.

Заложените харчове на ДАНС са 115 689 400 лв. като за персонал са 101 721,900 лв, а приходите - 200 000 лв.

В бюджета на НСО са записани приходи от 300 000 лв., разходи - 40 482 000 лв.

За Държавната агенция "Разузнаване" за 2019 г. са предвидени разходи от 37 389 000 лв.

Разходите на Комисията по досиетата са в размер на 3 791 000 лв.

За Комисията за защита на личните данни са заложени приходи от 100 000 лв.

НС определи приходи на НСИ от 950 000 лв., разходи - 23 801 000 лв.

Бюджетът на Комисията за защита на конкуренцията за 2019 г. - приходи 6 000 000 лв., разходи - 4 988 700 лв.

За КРС догодина депутатите одобриха приходи от 63 200 000 лв., разходи от 11 079 900 лв.

Бюджетът на СЕМ е: приходи - 1 200 000 лв., разходи от 1 669 700 лв.

КЕВР - приходи от 12 000 000 лв., разходи - 8 132 300 лв.

Заложените приходи за Агенцията за ядрено регулиране са 8 603 800 лв., разходи - 6 837 000 лв.

Разходите на Държавната комисия по сигурността на информацията, одобрени от парламента са 10 042 500 лв.

В бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" са залегнали постъпления от 2 050 000 лв. Разходите са общо 121 468 300 лв.

КФН - приходи от 20 770 000 лв, разходи - 18 470 000 лв, реши НС.