Българските патриоти сезираха ВАС за решението на ЦИК за 121 секции в Турция, които според тях нарушавали Конституцията и Изборния кодекс. Налице са и фактически нарушения, касаещи равнопоставеността на политическите сили, участващи на изборите на 11 юли. 

Това са част от юридическите доводи, приложени с конкретика в Жалбата на КП "Българските патриоти - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ", внесена чрез ЦИК до Върховния административен съд. Поводът е Решение на ЦИК с №253-НС от 18 юни 2021 г., което определя броят на секции, които се разкриват зад граница. Според него в Турция те от 35 стават 121, т.е. почти четири пъти повече.

Поради тези безобразия утре, в 12.00ч., свикваме протест пред Централната избирателна комисия, за да покажем, че няма да допуснем един български държавен орган, да погазва грубо законите на държавата в интерес на чужда държава, информират Българските патриоти. 

"Призоваваме всички достойни и родолюбиви български граждани да изразят своята позиция и да ни подкрепят. България не е турски вилает. България е суверенна еднонационална държава!

Ние Българските патриоти, нееднократно сме заявявали категорично, че проблемът със секциите в Турция касае не само бъдещото управление на страната, което директно ще бъде предадено в ръцете на ДПС и диктатора Ердоган, но е и въпрос, касаещ националната ни сигурност. Всеизвестен е фактът, че изборния процес там се организира и провежда не от българските, а от турските власти. С четирикратното завишаване на възможността за гласуване за етническата турска партия, каквато и нейният лидер вече официално потвърди, че е ДПС, чрез посещението си и изказването си, че Турция е неговата родина, реално вече фактически е заплашен не само политическият живот в България. Тук става въпрос за нарушаване на материалния закон, каквото е погазването от страна на ЦИК на чл. 15, вр. с чл. 14 от ИК, в които има ясни правила как и по какви критерии се разкриват секции зад граница, както и на чл. 3, където са изброени принципите, въз основа на които се провеждат всички видове избори в България", коментират Българските патриоти.

Ето и част от мотивите им:

Решението е постановено при особено съществени нарушения на чл. 15 от Изборния кодекс (нарушение на материалния закон):

Според чл. 15 ИК "Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция."

Видно от наименованието на чл. 15, тази норма предвижда условия за образуване на нови секции. Преценката следва да се основе на броя на секциите от предходните избори от същия вид. В случая необходимостта от нови секции следва да се прецени спрямо броя на секциите за парламентарните избори, проведени на 4 април 2021 г. Броят им тогава е определен с решение № 2212-НС от 12.03.2021 г., което прилагаме като доказателство към жалбата.

Сравнени, двата документа показват, че ЦИК е определила броя на секциите в Р. Турция за предстоящите парламентарни избори без да съобрази и приложи правилото на чл. 15 ИК.

Обжалваното решение противоречи на целта на закона.

- В чл. 3 ИК са формулирани принципите, въз основа на които се произвеждат всички видове избори в Република България:

- всеобщото, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване;

- осигуряване свободно изразяване на волята на избирателите;

- осъществяване на гласуването лично от избирателя в изпълнение на гражданския му дълг.

- На 4 юни председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, придружен от членове на ръководството на партията, участва в среща с президента на Република Турция Реджеп Ердоган, която се проведе в столицата на Р. Турция.

Делегацията на ДПС се среща и с председателя на турския парламент Мустафа Шентоп, пред когото г-н Карадайъ заявява: "Тази земя е нашата земя. Не сме имигранти тук. Турция е нашата родина. Останахме там след Османската империя и нашата битка е в защита на нашата турска идентичност, в защита на нашите език, религия и обичаи".

Първо. Партия, регистрирана в България по българското законодателство, се ползва с личната подкрепа на главата на турската държава. Казано иначе, партията ДПС защитава интересите не на българските граждани, а е пряк инструмент за въздействие от страна на турската държава.

Второ. Председателят на партията ДПС открито заявява, че защитават не българския национален интерес, а турската си идентичност, турския език, мюсюлманската религия и турските обичаи. Така заявената от ръководителя на ДПС цел е в пряко противоречие с чл. 11, ал. 3 и 4, чл. 13, ал. 4, чл. 37, ал. 2 от Конституцията на Република България.

В оспорваното Решение № 253-НС от 18 юни 2021 г., ЦИК определя, че са налице съображения за нецелесъобразност за образуване на избирателни секции в няколко държави, измежду които Ирак, Сирия, Палестина и други. В своите мотиви, ЦИК изтъква, че това е обосновано от обстановката на политическа криза и несигурност, породени от различни военни действия. Република Турция е втората държава с най-много секции извън страната. Както е известно, Република Турция все още е в режим на извънредно положение след доказано недемократичния режим на държавно управление, което се наложи там.