Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изпрати становище по представеното от румънското Министерство на околната среда, водите и горите инвестиционно намерение за изграждане на инсинератор в град Гюргево. Направено е искане България да се включи в процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), се посочва в прессъобщение на ведомството.

МОСВ изисква допълнителна информация, свързана с опазване качеството на атмосферния въздух и останалите компоненти и фактори на околната среда при реализацията на проекта, които са от първостепенна важност за защита на здравето и благосъстоянието на българските граждани.

За да се осигури възможност за изразяване на становище относно степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, е необходимо информацията да съдържа достатъчно факти, данни, проучвания и обоснованост на направените въз основа на тях анализи и заключения за наличието и степента на здравен риск за населението на Русе, при осъществяването на инвестиционното предложение, смятат от МОСВ.

Изискването на МОСВ е информацията в доклада за оценката на въздействието на околната среда (ОВОС) да бъде преработена и допълнена, съобразно описаните забележки и представена отново за изпращане на компетентните органи и заинтересованата общественост, се казва още в информацията от министерството.

След оценка на възможното въздействие и предвид непосредствената близост до град Русе, министър Попов изразява желание пред румънския си колега, България да вземе участие в процедурата по ОВОС.

Предвид значимостта на темата за гражданите на град Русе, министър Попов предлага, след отстраняване на забележките по доклада, да бъде организирано обществено обсъждане на инвестиционното предложение на територията на България, информират от МОСВ.

На ресорното румънско министерство са предоставени и получените в хода на проведените консултации становища, както и резултатите получени от осигурения обществен достъп, включително и позицията на гражданските сдружения в град Русе.

На 1 септември в Русе се състоя протест срещу изграждането на инсталация за изгаряне на медицински и животински отпадъци в Гюргево. Недоволство срещу изграждането на инсинератора има и в румънския град. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе даде отрицателно становище по проектното предложение.