Властта търси допълнителни варианти, които да позволят навлизането на свежи средства в инвестиции в ремонти на пътната инфраструктура, различни от европейските програми и от националното бюджетиране. Това обяви по време на парламентарния контрол днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, като посочи, че от близо 20 000 километра републиканска пътна мрежа от ремонт се нуждаят около 5500 километра. 

"С наличните бюджетни възможности това означава годишно да се правят основни ремонти на около 500-600 километра. Министърът се позова на анализи, направени през 2022 г.

Министърът напомни, че около 1,7 млрд. лева е бюджетът за основни ремонти и ново строителство на Агенция "Пътна инфраструктура" и посочи, че тези средства отиват за строителство на пет магистрали и за основни ремонти.

Той уточни, че само за магистралите се изразходват около 1 млрд. лева. Това налага винаги да се прави баланс, който не винаги е особено честен, и приоритизиране спрямо всички нужди, спрямо хората, живеещи в различни области и общини, каза Цеков, цитиран от БТА.

Той изрази съжаление, че едва през последните години икономиката ни генерира достатъчен брутен вътрешен продукт, който да позволява отделянето на "адекватни" средства за ремонт и поддръжка и изграждане на нова пътна инфраструктура.

В тази връзка той посочи, че се търсят допълнителни варианти за финансиране.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков

Снимка: БТА