Подготвен е проектът за ремонт на тръбопровода за отпадъчни води, който е на дъното на Варненското езеро и след подписване на споразумение с финансовото министерство, може да започнат дейностите. За целта държавата отпуска 24 милиона лева. Това съобщи началникът на отдел "Общинска инфраструктура" Тихомир Тимов по време на заседанието на комисията по "Благоустройство и комунални дейности" към Варненския общински съвет.

Над 10 милиона лева са осигурени за основен ремонт на пътя от район "Аспарухово" до кв. "Галата". Заложени са средства още за изготвяне на проекти за улична мрежа в местностите Св. Никола, Ментешето, както и Западна промишлена зона. Ще бъде направено проектиране на ремонти на улици в кв. "Виница", каза още Тимов. 

За основен ремонт на пътната мрежа в общината са предвидени 81,2 млн. лева, а за благоустрояване на междублокови пространства - 32,7 млн. лева.

За основен ремонт на тротоари и подлези са отделени 5 милиона 500 хиляди лева.

На днешното заседание беше прието искане за групата "Български гласъ" за осигуряване на средства в общинския бюджет в размер на 590 хил. лева за финансиране на проекти от инженерната инфраструктура. 300 хил. лева ще бъдат инвестирани в подмяна на асфалтовата настилка по улица "Боровец" в едноименното селищно образувание. Има заложени средства и за изграждане на улично осветление в селищни образувания Боровец и Ракитника.

Заедно с капиталовите разходи беше приета и план-сметка "Чистота". Там са заложени близо 15 милиона и 500 хиляди лева за сметосъбиране и сметоизвозване. Общинските съветници, обаче не разгледаха този план, защото се концентрираха основно върху капиталовите разходи. Грешката беше осъзната, след предложение дебата да бъде прекратен и точката да се гласува. Комисията даде съгласие, но след това част от съветниците осъзнаха, че план-сметката не им е била представена официално.

По отношение на План - сметка "Чистота" очакваните приходи са в размер на 47 млн. лева. От тях 5.5 млн. лева са преходен остатък, а 41.5 млн. лева се очаква да влязат от такса битови отпадъци.

Съветниците решиха още 200 хил. лева да бъдат предвидени за проектиране и изграждане на 20 подземни контейнера в различни части на града. Общинският съветник Мартин Златев предложи създаването на работна група по темата, която да работи две години.