Екологичната документация за пробива на Водната палата е изрядна. Днес РИОСВ-Пловдив публикува документацията за проведената процедура за проекта.

Уведомление за инвестиционно предложение за пробив под Водната палата е депозирано от страна на Ощина Пловдив в РИОСВ - Пловдив през 2013 година, а през 2022 година в екоинспекцията е внесена допълнителна информация за частични изменения на параметрите.

От документите е видно, че за заявеното инвестиционно намерение през 2013 година и последващата му промяна през тази година, не е необходима процедура по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка, тъй като не може да се очаква допълнително значително въздействие върху околната среда.

Актуализацията на инвестиционното предложение предвижда прилагане на съвременна технология на изпълнение на пробива чрез така наречения "Милански метод", който скъсява срока на изпълнение на строително-монтажните работи и в по-голяма степен съдейства за опазване на околната среда инфраструктурата, се казва в становище на РИОСВ от 15 август тази година.