Захарният диабет е познат на човечеството столетия назад, но до 20-ти век все още липсва ефикасно лечение. Ето защо откриването на инсулина преди 100 години се превръща в истински пробив в тази област.

Столетие по-късно диабетът е сред най-бързо разпространяващите се заболявания в света. Един на всеки десет души в глобален мащаб е диабетик, а през 2021 година приблизително 6,7 милиона са починали от усложнения в резултат на диагнозата1, като основното усложнение при диабета са сърдечносъдовите заболявания.2

Въпреки че тези данни звучат доста притеснително, заболяването не задължително води след себе си усложнения. Но за да бъде намален рискът от развитието на такива, наред с промените в начина на живот - в храненето, двигателната активност и изоставяне на вредните навици, трябва да се потърси и помощ от лекар, който да назначи правилното лечение, ако такова е необходимо. Не по-малко важно е човек да бъде добре информиран за проблемите, до които може да доведе диабетът, както и за мерките, които могат да предотвратят влошаване на състоянието.

Сърдечносъдови заболявания и защо диабетът повишава риска от такива?

Понятието "сърдечносъдово заболяване" обобщава всички болести, които засягат сърцето и кръвоносните съдове3. В тази категория влизат миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, коронарна артериална болест, периферна артериална болест и ритъмни сърдечни нарушения.4,5

Често връзката между захарен диабет тип 2 и сърдечносъдовите заболявания не е толкова ясна. Но числата говорят за нея. Възрастните пациенти със захарен диабет тип 2 са между 2 и 4 пъти по-склонни към развитието на заболявания на сърцето и сърдечносъдовата система6 , а наличието на двете диагнози едновременно намалява продължителността на живота средно със 12 години7.

Едни от най-често срещаните сърдечносъдови заболявания

Коронарна артериална болест (КАБ) влиза в категорията на най-често срещаните сърдечносъдови заболявания. При нея кръвоносните съдове, които доставят кръв, кислород и хранителни вещества до сърцето, са стеснени поради атеросклероза (образуване на мастни отлагания, плаки по стените на артериите). При пълно запушване на кръвоносен съд на сърцето може да се стигне до миокарден инфаркт.8,9

Към тях се причислява и периферната артериална болест (ПАБ). Характерното за нея е, че кръвоносните съдове на ръцете и краката са стеснени отново заради атеросклероза, което понижава кръвоснабдяването в тези области. Това може да причини болка, студенина или изтръпване, слабост и оток в засегнатите области.9,11

Сърдечната недостатъчност също е сред най-често срещаните сърдечносъдови заболявания. Тя може да бъде резултат от увреждане на сърцето, при което то не може да изпомпва кръвта ефективно. Това увреждане може да бъде причинено от диабет, а също и от много други фактори. Такива са възрастта, повишеното артериално налягане и КАБ.10

Съветването с лекар - най-важната стъпка

С времето уврежданията на сърцето, причинени от захарния диабет тип 2, се засилват12. Възможно е обаче, засегнатият да пренебрегне тези симптоми и така да не разбере за възникването на сърдечно заболяване. Затова най-важната стъпка в предотвратяването на развитието на сърдечносъдови заболявания или избягване на влошаването им при диабет тип 2 е съветването с лекар.

Затова е важно да разговаряте с лекаря си относно това, какво може да се направи за понижение на риска.13,14

Снимка: Boehringer Ingelheim


 Източници:

 1. Diabetes Atlas 10th edition 2021, International Diabetes Federation
 2. Diabetes Atlas 8th edition 2017, International Diabetes Federation
 3. Diabetes Atlas 8th edition 2017, International Diabetes Federation
 4. World Health Organization. The Atlas of Heart Disease and Stroke: Types of cardiovascular disease. Available at: https://www.who.int/cardiovascular_ diseases/en/cvd_atlas_01_types.pdf?ua=1. Accessed October 2021.
 5. Dokken BB. The Pathophysiology of Cardiovascular Disease and Diabetes: Beyond Blood Pressure and Lipids. Diabetes Spectrum. 2008; 21(3): 160-165.
 6. Bertoluci MC, Rocha VZ. Cardiovascular risk assessment in patients with diabetes. Diabetol Metab Syndr. 2017;9:25.
 7. The Emerging Risk Factors Collaboration. Association of Cardiometabolic Multimorbidity With Mortality. The Emerging Risk Factors Collaboration. JAMA. 2015 July 7;314(1):52-60.
 8. American Heart Association. Atherosclerosis. Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/ cholesterol/about-cholesterol/atherosclerosis. Accessed October 2021.
 9. Beckman J, Creager M, Libby P. Diabetes and atherosclerosis: epidemiology, pathophysiology, and management. JAMA. 2002; 287: 2570-2581.
 10. Dokken BB. The Pathophysiology of Cardiovascular Disease and Diabetes: Beyond Blood Pressure and Lipids. Diabetes Spectrum. 2008; 21(3): 160-165.
 11. American Heart Association. Peripheral Arterial Disease. Available at: https://www.heart.org/en/ health-topics/peripheral-artery-disease. Accessed October 2021.
 12. Huo X, Gao L, Guo L, et al. Risk of Non-fatal Cardiovascular Diseases in Early-onset Versus Late- onset Type 2 Diabetes in China: A Cross-sectional Study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4(2): 115-124.
 13. Chillarón J, Flores-Le Roux J, Benaiges D, et al. Subclinical cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus: To screen or not to screen. World J Clin Cases. 2014; 2(9): 415-421.
 14. Cosson E, Nguyen MT, Chanu B et al. Cardiovascular risk prediction is improved by adding asymptomatic coronary status to routine risk assessment in type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 2011; 34(9): 2101-2107.

Материалът е предоставен от Boehringer Ingelheim.