Това показва справка за сключени договори по смисъла на Закона за обществените поръчки.

Застраховане на имуществото е разпределено в 4 обособени позиции.

Обособена позиция №1 - Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“;

Обособена позиция №2 - Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-север“;

Обособена позиция №3 – Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-3“;

Обособена позиция №4 - Застраховка на имуществото на Управление.

Начинът на изпълнение е чрез издаване на застърахователни полици. Общата сума на договора е над 1.2 милиона лева.