Финансовото състояние на Александровска болница вече е стабилизирано, макар и че не всички кризи са решени, заяви изпълнителният директор на болницата д-р Атанас Атанасов пред БНТ.

Той увери, че фалитът, който застрашаваше лечебното заведение, е предотвратен.

Вчера е взето решение от страна на правителството за отпускане на заем, с който да бъдат погасени просрочените задължения на болницата. Според направените разчети оттук нататък болничното заведение може да функционира устойчиво като може и да излезе на печалба.

"Вчерашното решение предвижда отпускането на заем от Министерство на здравеопазването в размер на 35 млн. при 10-годишен срок на погасяване с двугодишен гратисен период за главницата", съобщи д-р Александров.

Той допълни, че има оферта от Българската банка за развитие и за още един кредит от 5 млн. лв.

С парите от заемите ще бъде изцяло погасен дългът към над 180 доставчици.

Междувременно от лечебното заведение съобщиха, че ръководството и синдикатите в болницата се споразумели за увеличение на основните работни заплати до нивата, договорени в Колективния трудов договор (КТД) за отрасъл "Здравеопазване". Предложението за промяна на възнагражденията е на работодателяа.

Увеличението е средно със 70 на сто и ще влезе в сила от 1 август т.г., след подписване на анекс към КТД и утвърждаване на новите вътрешни правила за образуване на работната заплата. Целта на споразумението е да се повиши мотивацията на работещите в лечебното заведение за активно участие в работните процеси и достойно възмездяване на отговорния им и висококвалифициран труд, допълниха от болницата.