С националното външно оценяване (НВО) по български език и литература на 10 май започва поредицата от изпити, които ежегодно се провеждат за всички ученици от четвърти клас през този месец.

Днес учениците ще бъдат оценявани върху диктовка и текст за четене с разбиране, към който има 11 задачи. Изпитът започва в 10 ч. и  продължителността му е един учебен час. 

"Нека излишният стрес бъде много далеч от темата ни днес, защото това е едно състезание, нека децата да го приемат по този начин и техните родители също", коментира по БНТ Ваня Кастрева, началник на Столичния инспекторат по образование.

Във всеки един миг в нещо се състезаваме, допълни тя и успокои, че изпитът е върху учебно съдържание, което децата познават добре.

"Въпросът е да бъдат спокойни и концентрирани. Това е една тренировка за тях самите, защото концентрацията е важно умения, което трябва да имаш в живота изобщо", допълни Кастрева.

Тя посочи, че с изпитите ще се направи един външен мониторинг на системата, защото външната оценка е важен показател "къде сме достигнали в индивидуален план за всяко дете", както и като цяло за образователната система.

Кастрева коментира, че оценката, която ще получат на т. нар. "малките матури" четвъртокласниците не е текуща - учителят може да я вземе предвид при оформянето на успеха, но не се вписва като текуща оценка. Оценяването е в точки.

На 14 май ще се състои следващия изпит, който е по математика, на 16 май е изпитът по "Човекът и обществото", а на 17 май - по "Човекът и природата". И по трите предмета тестът включва 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и още 3 задачи от отворен тип, на които учениците трябва да отговорят сами. На всеки от изпитите четвъртокласниците ще имат на разположение един учебен час за работа върху задачите. Продължителността на всеки изпит за децата със специални образователни потребности е два учебни часа.

С резултатите от националното външно оценяване по математика може да се кандидатства за обучение в прогимназиален етап в профилираните гимназии с профил "Математически" и "Природни науки", като тежестта им при балообразуването се определя от конкретното училище.

Тази година четвъртокласниците са 63 883.

Малчуганите са първите, които "откриват" изпитната сесия през тази учебна година. След тях са седмокласниците, като изпитът по Български език и литература е 21 май, а по математика - на 23 май. Изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство са 1 юни, по музика - на 4-и, а по спорт - на 5-и и 6-и юни.