Само някои от бездимните тютюневи стикчета, които се нагряват с устройства IQOS, GLO, PULZE, ще бъдат забранени. Повечето видове нагреваеми стикчета си остават и няма да бъдат забранявани. Нито пък ще бъдат забранявани електронни цигари и вейпчета.

Според предложение за промяна в Закона за тютюна се предвижда въвеждане на забрана за продажба само на бездимните нагреваеми тютюневи изделия с ясно отличим аромат, различен от тютюневия, или стикчетата, които съдържат овкусители, в която и да е от съставните им части, като филтри, хартия, опаковки, капсули или други технически елементи. Болшинството от нагреваемите стикчета, обаче, са с тютюнев аромат и вкус и те няма да бъдат забранени.

Забраната се въвежда в резултат на приета през 2022 г. Делегирана директива на Европейската комисия и ще бъде валидна в целия Европейски съюз. Всяка държава-членка на ЕС ще въведе забраната в своето национално законодателство. Законопроектът в България предвижда забраната да влезе в сила от 23 октомври, а количествата, които ще попаднат в забраната да се изчерпат от пазара до 1 януари 2024 г.

Тъй като народните представители излизат в предизборна ваканция от 6 октомври до 8 ноември, е възможно срокът от 23 октомври за влизане в сила да не бъде спазен.

От 2016 г. беше въведена забрана за цигари и тютюна за пушене за ръчно свиване на цигари с характерни вкусове и аромати. По това време бездимните нагреваеми тютюневи изделия не бяха пуснати на пазара. Но, Европейското законодателство предвижда, че когато продажбите на даден вид тютюнево изделие, в случая нагреваемите тютюневи изделия, нараснат над 2.5% от общите продажби на тютюневи изделия в ЕС, Европейската комисия може да реши да забрани и тези продукти с характерни вкусово-ароматни качества. Такъв е случая към 2022 г. с нагреваемите тютюневи изделия - техните продажби са над 2.5% от всички тютюневи изделия в целия ЕС.

Забраната не се отнася за никакви други продукти, които не съдържат тютюн, каквито са течностите за електронните цигари, никотиновите торбички и други.