След като в медиите изтече информация, че в Агенцията по вписванията са раздадени солидни бонуси въпреки срива на Търговския регистър преди месеци, шефката на ведомството Габриела Козарева обяви, че отговорните за срива служители не са получили допълнителни възнаграждения.

В писмо до медиите тя уточнява и сумата, разпределена като бонус сред служителите - 599 007 лева. При състав от 635 души това прави средно по около 1000 лева. В. "Сега" писа, че са разпределени 700 хил. лв. 

Ето и текста на позицията на Агенцията по вписванията:

"Агенцията по вписванията е изплатила допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрации и Вътрешните правила за заплатите в Агенция по вписванията. Сумата, изплатена в последното тримесечие на 2018 г. е в размер на 599 007 лв. Тя е разпределена според индивидуална оценка на всеки от общо 635-те служителя на агенцията.

Средномесечният фонд "Работна заплата" на Агенцията по вписванията е в размер на 813 034 лв. Габриела Козарева, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията: "Всеки работодател търси начини да стимулира служителите си, а в държавната администрация механизмът това да се случи са допълнителните възнаграждения от икономии, които могат да се изплащат до 4 пъти в годината. Изплащането на бонуси в Агенция по вписванията е следствие от показани добри резултати на служителите и начин да ги мотивираме да продължават да работят ефективно.Отговорните за срива на Търговския регистър - Директорът и експертите от Дирекция ИОТ, не са получили ДМС за последното тримесечие. Нека не забравяме, обаче, че останалите служители на Агенцията не са спирали работата си, дори и по време на срива."

Агенцията по вписванията администрира четири регистри - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, Имотен регистър, Регистър Булстат и Регистър на имуществените отношения на съпрузите. Дори и по време на срива на Търговския регистър, работата в цялата Агенция не е спирала. След инцидента, работата в институцията е с по-голям интензитет от обичайния и се работи и в извън работно време. Към момента Агенцията се произнася в срок по всички постъпили вписвания, като е преодоляна забава от 20 дни."