В календара на православната ни църква днес е Велики вторник - ден за смирение и поучение. В църковните служби се припомнят последните нравствени наставления на Исус Христос. Във фолклорния календар Велики вторник е денят на ритуално носене на "мълчана" вода от девойките, която предците ни са използвали за причестяване и лечение.

На Велики вторник от Страстната седмица в църквата се чете освен притчата за талантите, тази за десетте девици. В тази притча се говори за пет мъдри и пет неразумни девици, а се подразбират пет мъдри и пет неразумни човешки души.

Мъдрите имали чисти светилници и свещен елей, а неразумните - само чисти светилници. Светилниците в тази притча символизират телата, а маслото (елей) - милостта. На гръцки език "милост" се произнася "елеос". Оттук е дошла и думата "полиелей", което означава "многомилостив".

В народния календар първите три дни от Страстната седмица - от понеделник до сряда, са определени за почистване на къщата и къпане. Този ритуал има пречистващ характер и се вярва, че осигурява здраве.

На Велики вторник по стар обичай девойките извършват ритуално носене на "мълчана вода". По целия път от извора до дома, те не бива да проговарят. Вярва се, че така водата запазва чистотата и светостта си, придобива пречистваща сила и лековита способност.