Увеличават се данъците върху автомобилите с по-нисък екологичен стандарт, както и данъка върху възмездно придобиване на имущество. Промените трябва да влязат в сила от 2020 г. и ще станат факт с промяна в Наредбата за местните данъци и такси, която ще бъде внесена за разглеждане в Столичния общински съвет. Това обявиха днес на пресконференция в Столичната община кметът на София Йорданка Фандъкова и зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов.

Във връзка с подобряването на качеството на въздуха кметът Фандъкова внася предложение за увеличение на данъка на автомобилите с най-ниските екологични стандарти и с най-голяма мощност. Това по думите й са двата компонента в данъка за автомобили, които по закон общините имат право да променят, за да реализират своите политики. Справедливият принцип е най-замърсяващите коли да плащат повече, което в момента не е така, подчерта кметът, цитирана от БТА.

За колите с най-малка мощност увеличението е от 3 до 10 лв., като то е за автомобилите с по-ниски екостандарти. За автомобилите до 100 конски сили, които са най-масовите в нашия град увеличението е между 7 и 40 лв., като 40 лв. е за колите с екостандарти 0,1,2. За автомобилите със стандарти 3 и 4 увеличението е със 17 лв.

От тази промяна Столичната община очаква да събере около 18 млн. лв. през 2020 г. Фандъкова ще предложи тези средства да бъдат насочени към подобряване на градския транспорт и възстановяване на паркове и градини в кварталите.

По отношение на градския транспорт в икономическата рамка, която се подготвя и ще бъде предложена на обсъждане в СОС заедно с бюджета, ще поискам да бъдат заложени и новите линии на довеждащия транспорт в кварталите Овча купел, Горна Баня и Люлин, информира кметът.

Йорданка Фандъкова и заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов представят промените

Снимка: БТА

 

Минималните нива по закон се запазват за автомобилите, които са "Евро 5" и "Евро 6", които са около 180 хиляди в София, каза Дончо Барбалов. Няма да има увеличение на компонента мощност за около 360 хиляди автомобила, които са с мощност до 74 киловата, което е около 90 конски сили, обясни той. Ще публикуваме точните цифри и точните коефициенти, отбеляза зам.-кметът.

Какво предвижда законът по отношение на данъците за превозни средства

Общинския съвет определя с наредба (подзаконов акт на Закона за местните данъци и такси) размера на данъка за всеки вид превозно средство: в случая за леките автомобили - за киловат, съобразно мощността на двигателя и при прилагане на коефициент за годината на производство. Данъчно задължени лица са собствениците на превозните средства.

Предвидени са данъчни облекчения за:

  • автомобили с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и съответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - данъкът се заплаща с от 20 до 40 на сто намаление по решение на общинския съвет;
  • превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологичните категории "Евро 3" и "Евро 4" - данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;
  • превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл. и съответстващи на екологичните категории "Евро 5" и "Евро 6" - данъкът се заплаща с 60 на сто намаление;

От данък са освободени

  • Леките коли, собственост на лица с намалена работоспособност - от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW;
  • Автомобилите, на които е прекратена регистрацията (данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията);
  • Излезлите от употреба моторни превозни средства, за които с нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване (данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване).

Увеличава се данъкът и при прехвърляне на имущество

Кметът на София предлага промяна и в данъка за възмездно придобиване на имущество. Това са средствата, които общината придобива от сделките по прехвърляне на имоти или автомобили. Според Фандъкова е справедливо тези средства да бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата в кварталите - за ремонти на квартални улици и тротоари.

Предложението на общината е данъкът от 2,5%, както е в момента, да бъде повишен на 3% - увеличение с 0,5 процента. Фандъкова отбеляза, че в София годишно се правят около 115 000 сделки с имоти и автомобили като над половината от тях са с декларирана стойност под 2000 лв., което означава 50 лв. данък.

Очакваните допълнителни приходи от този данък са около 20 млн. лв. Фандъкова ще предложи половината от тези средства да бъдат предоставени директно на районните кметове за изпълнение на техните програми за ремонт на улици и тротоари. Останалата половина от средствата ще бъдат в програмата на общината за тези ремонти.