Темата с бележките за извиняване на отсъствията в училище продължава да е актуална, след като наскоро родител се оплака, че е платил 20 лева за издаването й. Днес пък стана ясно, че в столично лечебно заведение са издали такава за 57 лева. Трябва ли да се заплащат електронните ученически бележки и колко дни да могат да се извиняват по домашни причини с бележка от родител?

Пред БНР Мая Цанева, която е майка на ученик, разказа, че преди седмица ѝ се е наложило да заведе детето си на преглед при личния лекар и съответно да получи електронна бележка за училище. За бележката и вписването ѝ в здравното досие на детето е платила 6 лв. Според нея за родители в затруднено финансово положение това би било "преграда" да заведат детето си на лекар.

"Целта на издаването на електронните бележки и вписването им в този регистър, който е национален, би трябвало да бъде да се намалят разходите както за държавата, така и за лекарите, така и за нас, родителите".

Според общопрактикуващия лекар д-р Георги Миндов от Софийската лекарска колегия, решението е - ако състоянието на детето не е тежко, отсъствията за първите няколко дни - за едно подкашляне или леко неразположение, да се извиняват с бележка от родител. Сега заради едно ненужно посещение и чакане по кабинетите за заветната бележка, родителят трябва да загуби цял ден, да не ходи на работа, подчерта той. Лекарят е категоричен, че тези посещения, които са чисто административни, трябва да се намалят.

"Зад всяка електронна бележка, зад всеки болничен лист, зад всеки документ, който се издава в кабинета, трябва да има регистриран преглед - не по телефона - това не се допуска нито от НЗОК, нито от МЗ. Трябва да има физически преглед и след това последващи документи. Това е главният проблем. Много от родителите мислят, че електронното е дистанционно", коментира д-р Миндов.

По думите му диапазонът на цената за извинителна медицинска бележка е от напълно безплатно до 57 лв. Той уточни, че цената от 57 лв. е официално регистрирана и тя е в София. Той отбеляза, че всяко лечебно заведение може да формира цена: "Нямаме право на единна цена. Ние сме търговски дружества и всяка цена, спусната отнякъде, се води картелно споразумение и веднага ще бъде осъдена институцията, която го е издала".

"По силата на Наредбата за приобщаващото образование е написано, че общопрактикуващият лекар или друг лекар може да издаде такава бележка - да освободи детето по здравословни причини. Това е вменено в наредба на образователното министерство. То изисква от родителите, а родителите - от нас. Само че ние сме търговски дружества. Аз не мога да работя като търговско дружество, ако някое министерство, с което нямам договор, съответно да изпълнявам и на някое министерство - кой каквото се присети да даваме и изпълняваме. Няма как да стане", коментира д-р Георги Миндов.

По думите му родителят трябва да поиска тази допълнителна услуга, извън договора и пакета дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. "Когато той иска такова нещо, тази услуга, ако можем, я предоставяме, но ние можем и да я откажем да я предоставим, защото тя е недоговорена", отбеляза той.

От Министерството на образованието и науката изпратиха своя позиция по темата до "Хоризонт":

"С промяна в Наредбата за приобщаващо образование се предвиждат облекчения за родители и учители - учениците да имат право на до 15 учебни дни (в момента са 10) в една учебна година да отсъстват от училище въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител.

До това предложение се стигна след обсъждания с редица родителски организации през последните месеци. Понякога се налага детето да не посещава училище заради неразположение или семеен проблем и не е необходима медицинска бележка. Същевременно родителите са най-важният партньор в образователния процес и се търси баланс, така че да се дадат възможности за най-добрите решения за детето във всеки един момент.

С тази промяна ще се облекчи и административната тежест на директорите на училища.

Досега можеше до 3 учебни дни да се отсъства по семейни причини със заявление до класния ръководител и още до 7 учебни дни с предварително разрешение на директора въз основа на писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

Сега всички 15 дни се предвижда да бъдат ползвани със заявление до класния ръководител.

Предстои промените в Наредбата да бъдат публикувани за обществено обсъждане, в хода на което ще се вземат предвид всички мнения за намирането на най-доброто и балансирано решение".