Апелирам заповедта за водния режим в Перник да бъде пусната максимално бързо. Това каза пред журналисти в парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Министър Аврамова информира, че е провела среща с областния управител на Перник, кмета на града и местното ВиК дружество, по време на която, са обсъдени различни варианти за водоснабдяване на града.

Тя уточни, че причина за водната криза в града е сушата и изчерпването на водата в язовир "Студена", който е единствен водоизточник за града.

"Спряхме се на най-щадящия вариант за населението и за язовира като водни количества, така че аз апелирам тази заповед за водния режим, да бъде пусната максимално бързо и да щадим водата, която и без това е в малки количества", каза министър Аврамова.

Тя уточни, че този режим, който е бил обсъден като най-щадящ, е за водоснабдяване от 16 часа до 23 часа вечерта, така по думите й населението ще може да се запаси с вода и учрежденията ще могат да извършват хигиенизиране.

Аврамова съобщи, че в момента се проучва дали водата в язовир "Долна Диканя" е годна за пиене. Вече са взети проби от водата там и ако те покажат, че е годна за пиене, ще се пристъпи към технически мерки. За целта ще трябва да бъде направен проект и да се изпълнят строителни дейности за свързване на двата язовира - "Долна Диканя" и "Студена". 

"Комплексни са действията, предприети от МРРБ. В дългосрочен план проучваме и възможността да направим разделно водоснабдяване за промишлеността и за питейно-битови нужди на града", подчерта още регионалният министър.

Тя уточни, че към момента няма техническа възможност за водоснабдяване от нито един друг водоизточник и тепърва, дори водата от Долна Диканя да става за пиене, ще трябва да се извършват строителни и проектантски дейности. "Търсим варианти за отклоняване на други водохващания, които не са собственост и не са в територията на ВиК- Перник. Има каптажи, които са собственост на ВиК, които те включват към момента като резервни водоизточници", обясни министърът.

Петя Аврамова уточни, че основният приток на язовир "Студена" е от снеготопене.

"Знаете, че имахме тежка година, малко валежи и това създаде проблема с водоснабдяването на град Перник", посочи министър Аврамова.

На въпрос дали ще се потърси отговорност от директора на ВиК Перник, Петя Аврамова каза, че е по-важно всички да се съсредоточат върху справяне с кризата. Министърът напомни, че с нейна заповед е сформирана работна група в МРРБ, която да установи всички факти и данни, свързани с експлоатацията на яз. "Студена" от 1 януари т.г. Работната група ще е готова с доклада си през следващата седмица.