Кандидатстването става чрез интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg.

На същото място е обявено и класирането за зимния семестър на учебната 2016/2017 г. Следващата кампания за кандидатстване по проекта се очаква през април 2017 г. - след началото на втория семестър на тази академична година.

Парите в размер на 6 млн. лв. се отпускат от Европейските структурни и инвестиционни фондове по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Финансова подкрепа за много добър успех ще получат 7897 студенти от приоритетни професионални направления. Те ще получават по 120 лв. в продължение на пет месеца.

Целта на тези стипендии е да се стимулира обучението на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит, се подчертава в информацията.

Средният успех на студентите, одобрени за този вид европейска стипендия, е 5,39.

Най-много класирани кандидати за стипендии за успех през този семестър има от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика" - 230, "Компютърни системи и технологии" - 223, "Ветеринарна медицина" - 205, "Архитектура" - 199 и "Начална училищна педагогика с чужд език" - 168.

Отделно от това 2793 студенти ще получат по 200 лв. еднократно за специални постижения от участие в научни, изследователски или практически разработки. Един студент може да кандидатства и да получи до три стипендии от този вид, се уточнява в съобщението.

Средният успех на студентите със стипендии за специални постижения е 5,56. Най-многобройни сред отличените със стипендии за специални постижения са бъдещите медици - 452 и юристи - 407.