И родители на деца под карантина, а не непременно болни от COVID, имат право да вземат болничен, уточняват от МЗ, във връзка с повишената заболеваемост, съобщава БНТ.

Майката или бащата на деца, върнати от детска градина или ясла заради карантина, също са в правата си да извинят отсъствието си от работа с болничен лист от личния лекар.

Родителите на ученици до 14 години, които не посещават училище поради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ. Те могат да кандидатстват за нея, ако са в неплатен отпуск, защото не могат да работят от дистанция, нямат възможност да ползват платен отпуск и не са в болнични.

Друго условие за отпускане на помощта е средият доход на член от семейството да е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата, което се равнява на 975 лева.

За да получи помощ от държавата доходът на семейство с едно дете не трябва да надвишава 2925 лева, а на семейство с две деца доходът не трябва да е по-висок от 3900 лв.

Иначе помощта за семейства с едно дете е 650 лева, а за семейства с две или повече деца 975 лева.