От Областна управа в Бургас информираха, че след разпореждането на премиера Бойко Борисов и след като се е запознал със становищата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областният управител на Бургас Вълчо Чолаков е оспорил решението като незаконосъобразно.

Ден след като Протоколът от заседанието постъпи в Областната администрация юристите извършиха проверка на всички обстоятелства. Разрешението за изработване на проект на план за застрояване за поземлен имот в местността "Силистар" е дадено без да са спазени законовите процедури. В конкретния случай имотът попада в границите на природен парк "Странджа". При това обстоятелство е било необходимото проектът за устройствен план да бъде съгласуван с Министерство на околната среда и водите. Липсата на такова становище представлява съществено нарушение на Закона за устройство на територията, каза Чолаков.

В заповедта си областният управител дава и допълнителни аргументи за незаконосъобразност. За да се осигури необходимата инфраструктура за безплатен достъп до разположения в близост морски плаж е необходимо изработването на парцеларен план за неурбазинизараните територии или регулационен план в урбанизирана такава. В случая решението на Общинския съвет Царево е за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за частен имот.