Не по-късно от 48 часа преди изборния ден ръководителите на болници, социални заведения, места за задържане и кораби трябва да информират за образуването на избирателни секции на територията на местата, които ръководят, предвижда Изборният кодекс (ИК).

За това те трябва да уведомят общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес или адрес на пребиваване за гражданите на други държави членки на Европейския съюз.

За да бъде образувана секция в болниците, социалните заведения, местата за задържане и корабите, е необходимо да бъдат подадени най-малко 10 заявления за гласуване от избиратели, добавя БТА.

За местния вот на 29 октомври до момента са разкрити 12 238 секции, като в 9082 ще се гласува с машини, а в 3156 - с хартиени бюлетини.

От тези 12 238 до момента са назначени 407 подвижни избирателни кутии.