От днес "Топлофикация София" започва поетапно пускане на парното, съобщиха от дружеството.

За целта вентилите на радиаторите трябва да се отворят на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. 

Клиентите трябва да приключили вече всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Необходимо е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите и, ако установят нередност, да се свържат със своя топлинен счетоводител.

Според нормативната уредба общото включване на отоплението в София започва след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и прогноза за трайно застудяване. Данните, получавани от НИМХ, показват, че от днес, 9 ноември се очаква средноденонощните температури да паднат до +10 С°.

Подаването на топлинна енергия ще започне първо към училища и детски градини, а след това и към административните и жилищни сгради.

Максималното ограничаване на достъпа до абонатната станция в сградата ще възпрепятства евентуални манипулации и кражби на топлинна енергия. Това ще гарантира качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия, уверяват от "Топлофикация София".