Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до новия изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) Борис Михайлов, в която поиска проверка на всички топлофикационни дружества в страната дали прилагат намалената ставка от 9% ДДС за изравнителните фактури за отоплителния сезон 2021-2022 година. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Народното събрание намали ДДС за централното отопление от 20% на 9%, от 9 юли т.г., се припомня в съобщението.

Повод за препоръката на омбудсмана са множеството жалби и сигнали от граждани срещу високите изравнителни сметки за топлинна енергия, фактурирани от най-голямото предприятие в сектора - "Топлофикация София" ЕАД.

Диана Ковачева обръща внимание, че голяма част от изравнителните фактури са с дата на издаване или дата на данъчно събитие 31 юли 2022 г., тъй като те се издават въз основа на изравнителните сметки за периода, изготвени от топлинните счетоводители, в срок до 15 юли 2022 година. Омбудсманът отбелязва, че преглед на предоставени от граждани изравнителни фактури, издадени от "Топлофикация София" ЕАД, показва, че към 31 юли топлопреносното предприятие начислява за топлинната енергия за отопление стандартната ставка 20% ДДС, вместо намалената ставка 9%, която е в сила от 9 юли, съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС, приет с промени в Закона за държавния бюджет за 2022 година.

Поради това, че най-голямото топлопреносно предприятие в страната е приложило в нарушение на ЗДДС за изравнителните фактури, издадени след 9 юли ставка 20% ДДС, общественият защитник настоява проверката на НАП да обхване и всички останали топлофикационни дружества.

Като отбелязва, че текстът от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДДС засяга облагането и на доставките на природен газ с по-ниската ставка на данъка в размер на 9%, Ковачева смята, че проверката е наложително да обхване и прилагането на тази законова разпоредба от газоснабдителните дружества.

Омбудсманът посочва, че намаляването на ставката на ДДС за доставките на централно отопление и природен газ представлява антикризисна мярка срещу безпрецедентното им поскъпване, което е видно и от стенограмите от заседанията на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по енергетика, по икономическа политика и иновации.

Диана Ковачева отбелязва, че относно практическото приложение на текста от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС на 15 юли е издадено указание от бившия вицепремиер по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, с което топлофикационните дружества трябва да са запознати.

Омбудсманът подчертава, че съгласно ЗДДС при доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. Посочва още, че на датата на възникване на данъчното събитие възниква задължение за данъчното регистрираното лице да начисли ДДС.

"В тази връзка становището ми, в качеството на защитник правата и интересите на гражданите е, че начисляването на ставка от 20% на ДДС вместо намалената ставка от 9% от страна на "Топлофикация София" ЕАД по изравнителните сметки, фактурирани към 31.07.2022 г., е незаконосъобразно и значително ощетява клиентите на дружеството", заявява Диана Ковачева.