Експертите на РИОСВ - София извършиха незабавна проверка след сигнал за оцветени в синьо води на река Слатинска, съобщиха от инспекцията.

Направен е бил обход по поречието на реката след посочения в сигнала замърсен участък, поясниха от РИОСВ - София.

Към момента на проверката не е било установено оцветяване и отлагания, както и нерегламентирано изпускане на води от промишлени източници. Взети са проби и е бил извършен експресен анализ. Резултатите са показали, че състоянието на реката отговаря на изискванията за характеризиране на повърхностните води. Предстоят последващи проверки за установяване на източника на замърсяване, посочиха от РИОСВ - София.

РИОСВ - София напомня на гражданите, че сигнали се подават на публикуваните на официалната интернет страница зелени телефони - 02/860 51 52 и 0887 787 484.