Преподавателят по история във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" пусна писмото първо във "Фейсбук". В апела си към министър Вълчев воеводата настоява за сформирането на комисия, която да направи обстойна проверка на учебния материал във всички учебници и учебни помагала, по които ще учат децата през учебната 2018-2019 година.

Настоявам тази комисия да се съобрази и в процеса на работата си да наблегне на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, която гласи:

Чл. 5. (1) Основните цели на предучилищното и училищното образование са:

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

Изключително належащ е преглед на учебното съдържание и за фактически грешки, недопустими текстове и продуктово позициониране, казва още Михов. Той настоява да се обърне внимание на учебните помагала, тестовете за самоподготовка, работа в клас и на всички изпитни материали, включително и за граматически и концептуални пропуски.

В писмото си доц. Михов дава и, по думите му, "абсурдни" примери:

"...българите живели свободно и свободно говорели езика си и изповядвали вярата си" (по време на турското робство); пълна подмяна на историята за Освободителното движение; разкази за светеца Хасан; задачи по математика с примери за баба Несран и внучката ѝ Гюлтен; недопустимият пример за жители на махалата, които били изкарани на митинг, на който получили знамена и кебапчета; уроци за хамбургера, в които са изброени всички световноизвестни марки вериги за продукта; примери за майката, която пие определена марка бира или вечеря "салата с ракия"; уроци за исляма, многоженството и неравнопоставената роля на жената в обществото; пилешки език в тестове по български; песни на турски и цигански в учебници по музика или с текстове за миски и мутри и т.н. и т.н. (за съжаление вече имаме лоши примери за грешки и в тестовете за матурите от вчера).

*Доц. д-р Милен Михов е заместник-председателят на Комисията по образование и наука в 44-ото Народно събрание и заместник-председател на ВМРО - Българско национално движение