Протест на работещите в Спешна помощ, организирани от Синдикат "Защита", блокира централни улици в София. Поводът за недоволството са ниските трудови възнаграждения и уволнения в Центъра за спешна медицинска помощ в София. 

Още снимки вижте тук >>>

Демонстрацията започна към 11 ч. пред здравното министерство, като в нея се включиха работещи от центрове и филиали на Центрове за спешна медицинска помощ от Видин, Пазарджик и София. Исканията са за по-високи заплати на шофьорите на линейки - възнаграждението да стане 1400 лева, и подобряване на условията на труд за работещите в тези центрове. 

"Настояваме заплатите на шофьорите да се увеличат, тъй като към момента те са приблизително еднакви със заплатите на санитарите", каза лидерът на Синдикат "Защита" Красимир Митов, цитиран от БТА.

По думите му отпуснатите над 40 млн. лв. за центровете за спешна медицинска помощ през миналата година не е ясно как са разпределени. Митов посочи още, че в Център за спешна медицинска помощ-София е бил уволнен шофьор на етническа основа, тъй като бил "наругал македонски лекар", работещ в същия център. 

След среща с министъра на здравеопазването преди дни председателят на Синдикат "Защита" каза пред Българската телеграфна агенция, че в центровете за спешна медицинска помощ в страната и в столицата средствата за заплати са повишени, но недостатъчно, като най-ощетени са шофьорите. 

В отговор на въпрос за решенията, взети по време на срещата, Митов посочи, че "основното оправдание е, че докато няма бюджет, в посока увеличение на трайните трудови възнаграждения, нищо не може да се направи". По думите му по време на срещата му е било предложено да се обърнат за съдействие към общините за финансирането на шофьорите. Според Митов най-ощетени са шофьорите, работещи в центровете. 

Следобед от 17 часа ще се проведе и автошествие с блокади на централни улици и булеварди в София. Шествието ще тръгне от паркинга на площад "Княз Александър Батенберг" и ще премине през булевардите "Александър Стамболийски", "Тодор Александров", "Цар Освободител" и "Цариградско шосе".

По-късно днес се очаква протест, организиран отново от Синдикат "Защита", в който ще се изрази недоволството и от спекулата и инфлацията в държавата.

От здравното министерство обясниха, че "политиката по доходите е държавна политика и съгласно действащия закон до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., достигнатите размери на основните заплати към 31 декември 2022 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност. Правомощията на министъра на здравеопазването са основно по отношение на общите принципи, свързани с политиката на заплащане в сектора, а всички конкретни случаи, свързани с взаимоотношенията между работодател и служител, са обект на регулация на ниво "предприятие" (в случая ЦСМП).

 

Снимка: Булфото
 

Министърът на здравеопазването провежда политиката, свързана с формирането на минималните размери на заплатите в отрасъл "Здравеопазване" чрез Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването и подписване на Колективен трудов договор (КТД) за отрасъла, се посочва в отговора. 

От МЗ отбелязват още, че колективното договаряне се осъществява съвместно с представители на национално представените синдикални организации и организации на работодатели в сектора. На 12 април 2022 г. е подписан Колективен трудов договор за отрасъла, с който е договорен нов минимален размер на началните основни месечни заплати по категории персонал в здравеопазването, съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите. 

С Постановление № 210 от 29 юли 2022 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2022 г.), бяха увеличени разходите за персонал по бюджета на министерството за 2022 г. за достигане на минималните нива на заплащане, договорени в Колективния трудов договор в отрасъл "Здравеопазване" 2022 г. за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, в т.ч. и центровете за спешна медицинска помощ. 

Снимка: Булфото

От ведомството напомнят за договореното до момента, касаещо възнагражденията на спешните медици: 

В продължение на политиката за гарантиране на устойчивост на възнагражденията на служителите на центровете за спешна медицинска помощ, с Постановление № 296 от 28 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 79 от 2022 г.) бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за подкрепа на служителите на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП). 

До края на 2022 г. подкрепата за служителите на ЦСМП е предоставена под формата на допълнителни възнаграждения по категории персонал. За лекар това са 600 лв., за лекарски асистент/ фелдшер - 400 лв., за медицинска сестра / акушерка - 360 лв., за парамедик - 170 лв., за шофьор - 150 лв., за санитар/хигиенист - 120 лв. 

С цел осигуряване на устойчивост на възнагражденията, с Постановление № 462 на Министерския съвет от 20 декември 2022 г. бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за увеличаване на основните възнаграждения на персонал на второстепенните разпоредители - регионалните здравни инспекции и центровете за спешна медицинска помощ. По този повод МЗ изпрати указания до директорите на ЦСМП за увеличение на индивидуалните основни заплати на служителите, считано от 1 декември 2022 г. и с посочените по-горе параметри. 

В МЗ са постъпили искания от синдикат "Защита", свързани с финансирането на ЦСМП и увеличаване на средствата за работна заплата за тях. На проведените срещи с представители на синдикална организация "Защита" с участието на заместник-министрите на здравеопазването д-р Динко Странски и д-р Александър Златанов, с експерти от МЗ и впоследствие с министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, на 13 и 20 март 2023 г. са представени предприетите от страна на министерството мерки. При проведените обсъждания е изразено несъгласие от страна на синдиката с определения размер на основните месечни работни заплати на част от служителите на ЦСМП. Основен акцент в проведените срещи е въпросът за увеличението на основните възнаграждения на шофьорите на линейки в ЦСМП. 

МЗ информира синдикат "Защита", че всички шофьори на линейки в ЦСМП са получили максимално определеното увеличение на основните възнаграждения, в размер на 150 лв. На срещите е разяснен редът и начинът за изразходване на икономиите на разходите за персонал, както и на изплащане на възнагражденията на персонала. Всички директори на ЦСМП са декларирали, че указанията за увеличение на основните възнаграждения на служителите са спазени. 

В допълнение, министър Меджидиев пое ангажимент при обсъждането и приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г. да бъдат търсени възможности за увеличаване размера на разходите и за работно облекло по бюджета на ЦСМП.

Снимка: Булфото