Той беше обвинен преди почти година за умишлена безстопанственост в особено големи размери, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинението от 7 август 2014 година до 3 юни 2015 година Лазаров умишлено не е положил достатъчно грижи по отношение строително-монтажни работи по лот 1, магистрала "Марица". Така пътната агенция била ощетена с 41 630 050, 80 лева.

Въпреки задълженията си като председател на АПИ, той не е организирал по най-добрия начин дейността на подчинените си. Така Лазаров не е възложил проверка дали предвидените строително-монтажни работи не са били включени в предмета на първоначалния договора за строителството на лот 1 на магистралата.

Освен това като шеф на АПИ, Лазар Лазаров не е поискал от дирекцията, отговорна за подготовката на поръчката, да обоснове необходимостта от различните видове строителни дейности, предмет на обществената поръчка;

Според прокуратурата, Лазаров не поискал от дирекцията, отговорна за подготовката на поръчката, да представи разчети как е формирана прогнозната стойност на обществената поръчка от 42 987 400 лева без ДДС;

Въпреки тези съществени пропуски, той сключил договор между АПИ и фирма-изпълнител за стойност 51 343 630, 80 лева с ДДС и наредил изплащането на сумата изцяло.

Ако бъде признат за виновен, Лазаров може да получи наказание в размер лишаване от свобода от 3 до 12 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да се заема определена обществена или държавна длъжност и да се упражнява определена професия или дейност.

Бившият шеф на АПИ е с взета мярка за неотклонение „Подписка“.