Проф. д-р Любомир Спасов беше избран за декан на Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Хирургът, който е основател на факултета, е избран с 51 гласа "за", с 9 гласа "против" и с 20 гласа "въздържал се", на общо събрание на  30 юни. 

Това ще бъде третият мандат на проф. Спасов като декан на Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той бе на поста от 2009 до 2019 г.

Проф. Любомир Спасов е завършил с отличие висшето си образование в Медицинска академия в София. През 1998 г. придобива специалност по обща хирургия, а от 2000 г. е специалист по кардиохирургия. През 2007 г. придобива образователната и научна степен доктор по медицина, а през 2008 г. се хабилитира и заема академичната длъжност доцент. През 2012 г. е избран за професор. През 2013 г. придобива диплома от Европейския борд по хирургия за квалификация в трансплантационната хирургия.

Проф. Любомир Спасов има специализации по кардиохирургия и органна трансплантология във водещи клинични центрове в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Словения и Италия. Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и е член на Българския лекарски съюз. От 1998 г. до 2021 г. е директор на Университетската болница "Лозенец".