"В много фирми мениджърите задължават хората да пазят заплащането си в тайна. Така се получава разлика, тъй като в някои случаи служители, изпълняващи еднакви задължения, на една и съща позиция, получават различно заплащане. Това е смисълът на директивата за прозрачност на заплащането, тя не говори само за уеднаквяване на разликите между мъжете и жените, а и при една и съща длъжност", каза за предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

"Трябва да има ясни критерии и по тях да се достигне до формиране на работната заплата, а не примерно, защото аз съм мъж и мога да нося тежко, ще получавам по-голяма заплата, отколкото една жена", добави Капитанов.

Той обяви, че предстои КНСБ да обяви своя доклад за нарушения на правата на работното място. Един от резултатите е, че жените по-често стават жертви. Те са ощетени и по отношение на заплащането и именно заради това през 2023 г. бе приета Директива, която да премахне разликите във възнагражденията на база пол. Тя ще доведе и до отпадане на тайната на заплатата, като фирмите ще са длъжни да публикуват на интернет страниците си стартовите възнаграждения на своите служители.

По думите на Капитанов едно от важните неща, които казва директивата, е свързано с кандидатстването за различни работни позиции - работниците и служителите ще имат информация предварително какво е заплащането за съответната длъжност. Интервюиращите пък няма да имат право да питат каква е била предходната заплата, която са получавали.

"За категорията длъжност, ако не е точно фиксирана заплатата, то поне ще знаем диапазоните - най-ниският и най-високият. Това ще трябва да се обявява публично. Нещо повече - директивата казва, че, ако някоя фирма иска да участва в обществени поръчки, без значение дали е в публичния или частния сектор, тя трябва да докаже, че няма повече от 5% разлика в заплащането при мъжете и жените, които работят в нея", обясни виценпрезидентът на конфедерацията.

Той допълни още, че според данните на Евростат разликата в заплащането между двата пола в България е 13 на сто, а средната за ЕС е 12,7%. Мъжете у нас получават със средно 344 лева повече от жените. Около 17 на сто, или 138 лв. повече, е разликата пък при получаваните пенсии - отново в полза на мъжете. На ръководни длъжности около 45% са жени, а 55 на сто - мъже. В световен мащаб само 18 на сто са местата на топ лидери в бизнеса, заемани от жени.

"Едва 13 на сто от кметските постове у нас заемат жени, а 28% от дамите са общински съветници", допълни още Капитанов и обясни, че според Евростат в момента динамиката на изравняване на заплатите при мъжете и жените е такава, че ще трябват 84 години, за да могат жените да достигнат заплащането на мъжете.

"Българското законодателство ще трябва да се модифицира най-късно на 7 юни 2026 г. Там, където не отговаря на някои изисквания в директивата, то ще трябва да се промени и ще бъде задължително за абсолютно всички фирми, както и за всички работници или служители в частния и публичния сектор", обясни Капитанов.

Според доц. Щерьо Ножаров, икономически съветник в БСК, заплатите не може да се сравняват. "Директивата не е транспонирана от никой, все още не са ясни конкретни подробности", добави той.

"Това, което предвижда директивата, е сериозен натиск - финансов и административен, върху бизнеса. Това ще ускори сериозно инфлацията, тъй като от бизнеса се изисква да поддържа постоянни регистри за всички елементи на заплащането на всеки служител", каза още Ножаров.