Преброяването на населението и жилищния фонд в страната да започне в 0,00 часа на 7 септември и да приключи в 20,00 часа на 3 октомври, реши правителството

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.

Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8:00 часа на 18 септември до 20:00 часа на 3 октомври.

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. "критичен момент на преброяването".

В края на миналата година преброяването, което трябваше да започне на 22 януари, бе отложено заради влошената пандемична обстановка и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.