Физическата дееспособност на учениците от първи до 12-и клас по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" ще може да се оценява по съвременна система, която включва тестове, нормативи, оценъчна скала, методика за измерване и оценяване на физическите качества и електронни таблици за автоматично изчисляване на оценките по отделните тестове и на общата оценка. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Системата е разработена от Националната спортна академия "Васил Левски" след направено изследване сред 9050 ученици на възраст от 6 до 18 години в 27 средни училища в 22 града, предложени от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование и със съдействието на учители, директори и експерти в системата на училищното образование.

За оценка на основните физически качества учениците ще изпълняват пет контролни упражнения /тестове/ - за бързина, взривна сила на долните крайници и на горните крайници и торса, за издръжливост и ловкост. Тестовете са: бягане на 30 метра, скок на дължина от място, хвърляне на плътна топка с две ръце над глава, бягане на 200 метра и тест за ловкост.

Системата за оценката на резултатите от отделните тестове е изработена в зависимост от пола и възрастта на учениците. Отчитат се навършените години към датата на провеждане на тестовете в началото на учебната година /месец октомври/. Възрастовият диапазон на нормативната база е от 6 до 18 години, включително.

Окончателната оценка на физическата дееспособност на учениците се изчислява само при наличие на оценки по всичките пет теста. В системата не са включени тестове и нормативи за учениците със специални образователни потребности. Няма да се оценяват и тези ученици, които са освободени дълготрайно от часовете по физическо.

Новата система ще замени прилагането на въведените през 1992 г. и 1995 г. подобни методики за оценяване. Използваните в момента тестове за измерване на физическите качества на учениците "Бягане на 300 метра" за момичета, "Бягане на 600 метра" за момчета, "Изправяне от тилен лег /коремни преси/" за момичета, тестовете за пъргавина и за двата пола няма да се включват в новата система.