Най-добрият, най-предпочитаният и най-вероятният вариант за началото на учебната година е този в присъствената форма. При сегашната ситуация това ще предложим, ако нямаме значително влошаване на ситуацията с коронавируса, но това трябва да стане по съответните правила или протоколи. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на актуален въпрос на заседанието на парламентарната образователна комисия.

Той даде пример за тези правила или протоколи, какво ще се случва, ако има болно дете и при какви правила ще е учебният процес.

"Анализирахме различни практики и всички тези стратегии, които предвиждат частично присъствено обучение водят до малко допълнителни ефекти, но са много трудни за реализиране и не си заслужават разход. Това е например половината деца да учат в класната стая, един ден да учат, а един - да не учат, или една седмица да учат, а една - да не учат. Това означава, че ще има два пъти повече работа на учителите, да има два пъти повече учители и да има два пъти повече класни стаи. Ще има положително отношение за социализацията на учениците и се намаляват рисковете от разпространение на заразата, но те остават", заяви министър Вълчев.

Според министъра най-добрата стратегия е тази на относителното сепаратизиране на класовете, приложена при детските градини.

"Децата в рамките на една група не може да спазват дистанция, защото са постоянно заедно и си играят. Но може да се осигури дистанция между групите и ако има заразено дете или учител, да се затваря групата, а не детската градина, докато се тестват всички останали. Обсъждаме тази стратегия, но тя е свързана с множество организационни проблеми и все още нямаме решение. Организационните проблеми са свързани с междучасията, с лавката, с тоалетните и с ученическите столове, защото училището не е детска градина", обясни министърът.

Той отбеляза, че ще трябва да имаме готовност и нормативно основание "бързо да превключваме" - за кратко, в отделни училища, градове, области, но се надява, че такова продължително и повсеместно преминаване в обучение в електронна среда за всички училища, каквото беше през тази година, няма да се случи.

"Ако трябва да дадем някаква минимална предвидимост на учениците и родителите в тази непредвидима ситуация, казваме в момента, че учебната година ще стартира в присъствена форма", заяви министър Красимир Вълчев.