Благодарение на ВМРО образователното министерство въвежда предмет "Родинознание" от следващата учебна година, съобщиха от партията. Дисциплината ще замести настоящата "Околен свят" за I и II клас в началното образование.

Тази промяна на образователното министерство е в изпълнение на Закона за предучилищното и училищно образование, който определя една от целите на образованието "съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност". От ВМРО напомнят, че също така това е и част от Програмата за управление на правителството, в която в цел 97 е посочено изрично: "Повече родолюбие в училище."

Отново в този контекст в мярка 349 е залегнало и разработването и утвърждаването на учебни планове и програми, чието съдържание гарантира познаване на българската история и достиженията на българската култура, както и приноса на предците ни към цивилизацията.

"Извън програмните рамки от ВМРО насочват вниманието към това, че предметът, който е заменен с "Родинознание", се наричаше "Околен свят". Неясно и трудно обяснимо за децата название. Кой свят? Материален, духовен или виртуален", съобщават още воеводите.

"В сравнение с това "Родинознание" е ясно - знание за нашата Родина България", допълват те.

Патриотичното образование е основна част от програмата на ВМРО и на "Обединени патриоти". Любовта към родината и опазването на нашата национална цялост и идентичност е изконна ценност за Организацията в продължение на вече 127 години от основаването на ВМРО насам.

"Преди повече от две години по инициатива на заместник-председателя на Комисията по образование в парламента и заместник-председател на ВМРО доц. д-р. Милен Михов беше свикана и нарочна комисия в МОН, която прегледа учебниците за порочни упражнения и факти с пошло съдържание като примери, които бяха въведени в годините назад в различни помагала и учебни пособия по различни предмети. Те даваха съвсем друга представа за родната реалност, история и култура и по своята същност подменяха народопсихологията и историята, залегнали в корените на българщината", коментират от ВМРО и добавят, че въвеждането на предмет "Родинознание" е стъпка напред към обучението на децата ни в родолюбие и патриотизъм.