В Министерството на образованието и науката се състоя връчването на официалните заповеди, с които се одобряват всички синодални учебници по "Религия - християнство-православие" от първи до пети клас, включително. Това съобщиха от Българската патриаршия.

Заповедите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, подписани от него на 6 юли 2020 г., днес са били връчени на Мелнишкия епископ Герасим - главен секретар на Светия синод. Учебниците са на БПЦ и се включват в списъка на МОН с познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които, според Наредба 10 на МОН, могат да се използват в системата на училищното образование.

Създаването и предстоящото използване на синодалните учебници по "Религия - християнство-православие" отваря нова страница в съвременната история на българското образование, тъй като го обогатяват с учебно съдържание, каквото до момента липсваше в него. Тази голяма празнота много успешно се запълва чрез новите издания на Светия синод, които представляват огромна крачка напред в развитието на самия учебен предмет "Религия" и в осъществяването на качествени междупредметни връзки по време на цялостното обучение в училище. Като научи в дълбочина - какво е християнството и православното вероучение, какво е Църквата, какъв е животът в нея, ученикът по "Религия" ще придобие много по-висока обща култура и много по-добре ще овладее уроците по останалите учебни предмети, които са свързани с историята, езика и нравствеността на нашия народ, с християнската култура и изкуство, с църковно-обществената история в национален и световен мащаб. Новите учебници на БПЦ по уникален начин издигат равнището на учебното съдържание и адекватно подпомагат учебния процес с разнообразните си познавателни, духовно-нравствени и практически задачи, които съпътстват отделните уроци. Ползвайки синодалните учебници по "Религия", учителите и учениците ще разполагат с учебен материал, изряден от верова гледна точка и изключително привлекателен от естетическа и методическа гледна точка. Православната тематика е представена по ангажиращ и занимателен начин в съответствие с възрастта на учениците за всеки клас, възпитавайки у децата доброта, кротост, търпение, благост и чувство за благоговение пред Бога и святото в живота.

Новите синодални учебници от първи до пети клас са и много добър помощник за занимания в семейството и в църковните училища при храмовете. По решение на Светия синод учебниците на БПЦ ще бъдат раздавани безплатно на децата, които изучават "Религия - християнство-православие" и "Вероучение" /в светските и в църковните училища/. По заявки готовите и одобрени учебници на Светия синод ще бъдат разпространени в началните и средните училища, както и в епархиите на БПЦ-БП за предстоящата 2020/2021 учебна година. Новите синодални учебници по "Религия" могат успешно да се прилагат и в работата с учениците от българските училища в чужбина.

Авторският екип на Светия синод продължава своята работа по учебниците за класовете от шести до 12-и, включително, под прякото ръководство на Ловчанския митрополит Гавриил - ръководител на Културно-просветния отдел при Светия синод на БПЦ-БП.

Светата ни Църква благодари на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за неговата народополезна инициатива, както и на всички, които с ентусиазма и трудовете си, с експертизата и авторските си материали, съдействаха за изготвянето на православните учебници от първи до пети клас на Светия синод, заявяват от БПЦ.