Има три варианта за започването на новата учебна година и началото й ще зависи от епидемичната ситуация. Това коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти по време на заседанието на парламентарната образователна комисия.

"Ако ситуацията е нормална, учебната година ще започне присъствено, защото това е най-добрата форма на организация", обясни министър Вълчев.

"Ще бъдем готови обаче с още два варианта - единият вариант е за частично присъствено обучение, който обаче ще го приложим в краен случай, защото ползите и допълнителните резултати от него са спорни, а допълнителният риск е висок", отбеляза образователният министър.

Третият вариант е за обучение в електронна среда, както е в момента, но при по-добра организация, каза министър Красимир Вълчев.

"Този път ще имаме време да направим още по-добра организация, защото ще сме направили анализа. Като по-добра организация означава, тя да е по-добре съобразена с всички ученици, учители и седмични разписания, а по-голяма част от децата да учат синхронно, във виртуални класни стаи. Платформите, които ще се ползват, да са най-добрите за ползване и да го няма това "времево некоординиране, което го имаше в началото, в част от училищата и в част от класовете, което с времето се изчисти", коментира образователният министър. Така че имаме предпоставки, през следващата година, ако се наложи, ако има вторична вълна на коронавируса, да стартираме отново в електронна среда, обясни подробно министър Вълчев.

Официално пък става електронното обучение по време на грипна ваканция. 

С промени в Закона за предучилищното и училищното образование Министерство на образованието и науката ще предложи на парламента обучението в електронна среда да може използвано занапред и по време на т.нар. грипни ваканции, които се обявяват със заповеди на здравния министър и на съответните РЗИ, обясни министърът. 

Трябва да продължим да надграждаме електронното обучение и в бъдеще - то в много по-голяма степен трябва да бъде синхронно, повече трябва да се използва една платформа за съответния клас от всички учители, както и повече трябва да се използват електронни ресурси в образованието, обясни министър Вълчев.

Той добави, че трябва с нормативен акт да се уреди използването на електронното обучение, което започна при извънредното положение с временни правила. Такава уредба има нужда, защото става нужда за изцяло нова организация на учебния процес, отбеляза министър Вълчев.

Вълчев съобщи, че по проекта "Образование за утрешния ден" в следващите години трябва да се създадат безплатни, споделени, електронни, образователни ресурси.

"В момента разработваме и стратегическите документи за това десетилетие - до 2027-2030 г., по оперативните програми, както и със стратегиите в предучилищното и училищното образование, както и във висшето образование, ще бъде заложено до 2027-2028 г. над 90 процента от образователното съдържание да бъде електронно, визуализирано и безплатно. Затова сме предвидили средства да обучаваме учителите, за да изработват те електронни ресурси, които ще им бъдат заплащани", каза министър Вълчев.

Той заяви, че до края на това десетилетие основните ресурси в образованието ни трябва да са електронни.

В следващите години МОН трябва да разработи модули за електронно оценяване, но не по всички предмети, като тези модули ще бъдат допълвани с програми и софтуер, базиран на изкуствен интелект за анализ за образователните трудности на учениците и с насочването на конкретни ресурси към всяко дете, информира министър Красимир Вълчев.