Министерски съвет прие пакет от нормативни актове, с които се регламентира заетостта на хората с увреждания. Това каза на брифинг министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след редовно правителствено заседание.

"Министерски съвет прие пакет от нормативни актове, свързани с прилагането на Закона за хората с увреждания, по-конкретно правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, методика за извършване на индивидуална оценка в Закона за хората с увреждания и промени в устройствения правилник на Агенция за социално подпомагане, свързани със структуриране на звената, които ще извършват индивидуалната оценка", обясни Петков.

"На първо място ще могат да започнат действията по конструиране на Съвета за наблюдение. Подробно са регламентирани процедурите за избор на правилника на представители на организациите на и за хората с увреждания. 4-ма представители трябва да бъдат избрани, като членове на Съвета за наблюдение. Тези дейности ще се извършват от администрацията на омбудсмана. Първите две години дейността на Съвета ще се извършва от администрацията на омбудсмана, след което ще се поеме на ротационен принцип от Комисията от защита на дискриминацията", отбеляза той.

По думите му с друга част от правилника се регламентира и заетостта на хората с увреждания. "Конкретно се регламентират алтернативните мерки за изпълнение на задълженията за назначаване на хора с увреждания. Работодателите, които имат това задължение, със състав от над 50 човека, в 3-месечен срок от обнародване на правилника да предприемат действия за назначаване на хора с увреждания", коментира министър Петков.

"В изпълнението на това задължение ще бъдат подпомагани от Агенция по заетостта", уточни той. "С приемането на правилника ще бъде възможно стартирането на двете Национални програми - Национална програма за заетост на хора с увреждания, за която е Министерството са планирани 5 млн. лв. До 31 май, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания трябва да определи условията за кандидатстване, защото финансирането ще бъде на проектен принцип.

Регламентирани са и условията на другата програма за достъпна жилищна среда и достъпна мобилност", допълни социалният министър.