Правителството одобри над 60 млн. лв. за предотвратяване на последиците от бедствия и близо 6 млн. лв. за допълнителни разходи за персонал в ДАНС.

Освен това министрите одобриха и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 37 577 500 лв., като посочват, че те са необходими за придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение, ракети, торпеда и техника и за ремонт и изграждане на инфраструктура, както и за придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка.

Парите за преодоляване на бедствия

На днешното си заседание Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 63 053 544 лв. за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на непредвидени разходи за провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи, преодоляване на последиците от бедствия. 

По-рано правителството обяви 8 септември за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при наводненията в Царево. В бедствието загубиха живота си двама мъже и две жени. Преди началото на правителственото заседание премиерът и министрите почетоха тяхната памет с едноминутно мълчание.

Близо 6 млн. лв. за допълнителни разходи в ДАНС

По бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) за 2023 г. са одобрени допълнителни разходи за персонал в размер на 5 700 000 лв. за увеличаване на възнагражденията на персонала в ДАНС, считано от 1 август 2023 г., съобщиха още от пресслужбата на кабинета. Одобрени са и средства за увеличаване на разходите за издръжка на ДАНС в размер на 1 500 000 лв.

Средствата са за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 9.2 и 9.3 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2023 г. в област "Вътрешен ред и сигурност".

Предложиха Живко Коцев за главен секретар на МВР

Министрите приеха и решение за предложение до президента за издаване на Указ за прекратяване на правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Петър Тодоров и за освобождаването му от длъжност.

Те предлагат на държавния глава за назначаване на поста главен комисар Живко Коцев, който "напълно отговаря на изискванията Закона за МВР за заемане на длъжността", посочиха от правителството. В момента той е заместник на Тодоров, който подаде оставка с мотива, че е "поставен в ситуация, в която не може съвестно да изпълнява задълженията си". Това бе предшествано от искане на вътрешния министър до президента Петър Тодоров да бъде отстранен като отговорен за липсата на организация и контрол върху дейности в МВР.

Мария Габриел става председател на три национални съвета

Вицепремиерът Мария Габриел ще е първият председател на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, реши още правителството на днешното си заседание.

Законът за защита от домашното насилие бе сред приоритетите на 49-ото Народно събрание и бе приет още на първата му сесия, припомниха от пресцентъра на правителството.

Националният съвет за превенция и защита от домашното насилие ще бъде специализиран, постоянно действащ, колективен и консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика за противодействие на домашното насилие. Той ще координира, наблюдава и оценява политиките и мерките, предприемани от ангажираните институции.

С цел подчертаване на публичния ангажимент на държавата към проблемите с домашното насилие и за гарантиране на ефективното взаимодействие между компетентните органи е предвидено Националният съвет да бъде ръководен от заместник министър-председател.

Със свое днешно решение от днес Министерският съвет възложи на Мария Габриел да поеме и националната координация по глобалната инициатива "Партньорство за открито управление".

"Партньорството за открито управление" е многостранна инициатива с участието на 76 държави, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението.

Снимка: БТА

Вицепремиерът Мария Габриел е определена за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, съобщиха от правителствената информационна служба.

Това е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси, на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.

Отпада карантината за болни от COVID-19

Министерският съвет одобри и проект на Закон за изменение на Закона за здравето, който да позволи отпадането на задължителната изолация на лица, болни от COVID-19, както и на задължителната карантина на контактните на тези лица.

На 5-и май Световната здравна организация отмени ситуацията на спешност за общественото здраве от международно значение поради COVID-19.

След анализ на епидемичната ситуация в България, вземайки предвид ниската заболеваемост и ниските нива на хоспитализация и смъртност, експертите в Министерството на здравеопазването са постигнали консенсус да бъде предложена законодателна промяна, която да позволи отмяна на въведената към момента задължителната изолация и карантина при COVID-19. 

Одобриха Споразумението за финансовия принос на страната ни за помощта от ЕС към Украйна - даваме до 26,7 млн. лева 

Правителството одобри също подписаното от министъра на финансите на 10 май 2023 г. и от генералния директор на Генерална дирекция "Бюджет" на Европейската комисия на 26 юни Споразумение за финансов принос между Република България и ЕК съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за предоставяне на подкрепа на Украйна през 2023 г., наречен "Макрофинансова помощ+".

Инструментът "Макрофинансова помощ+" предвижда Европейският съюз да заеме средства от капиталовите пазари или от финансови институции, за да предостави на Украйна изключително преференциални заеми през 2023 г. с максимален размер до общо 18 млрд. евро. ЕС се ангажира също така, в случай на постъпване на искане от украинска страна, да поеме лихвите по заемите, като отпусне т.нар. "лихвена субсидия" и по този начин допълнително облекчи Украйна от финансовата тежест по обслужването на заемите.

За да се обезпечат средствата за покриване на лихвата, държавите членки ще внесат допълнителни вноски в бюджета на ЕС, като съгласно одобреното споразумение приносът от България ще бъде в размер до 26,7 млн. лева за периода 2024-2027 г. или средно до 6,7 млн. лева годишно.

За влизане в сила на споразумението за финансов принос е необходимо то да бъде ратифицирано, като за целта министърът на финансите ще внесе в Народното събрание законопроект. След приемането на закона и обнародването му в "Държавен вестник", ЕК ще бъде уведомена, че България успешно и навременно е изпълнила вътрешноправните си процедури за влизането в сила на споразумението за финансов принос.

Правителството одобри премахването на обект, част от Пристанищен терминал Бургасзапад

Правителството прие изменение в Договора за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Бургас-запад". С приемането на решението обект - публична държавна собственост, разположен на територията на пристанищния терминал, ще бъде обявен за частна държавна собственост и ще бъде премахнат.

С премахването на обекта ще се оптимизира вътрешнопристанищната свързаност на кейовите места с националната железопътна мрежа. Ще се увеличи ефективността и сигурността при управлението и експлоатацията на обекта на концесията и ще позволи изграждането на нови железопътни коловози, посочват от МС. 

Разрешиха дейности за изграждането на нов експлоатационен сондаж в находище "Галата"

Правителството разреши на "Петрокелтик България" ЕООД и на "Петрокелтик" ООДЛюксембург - титуляр на концесия за добив на газ от находище "Галата" в континенталния шелф на Черно море, да използват корабите "GSP SA TURN" и "GSP LICORN", за извършване на превози и дейности, свързани с хидротехнически и подводнотехнически работи за изграждане на нов експлоатационен сондаж в границите на концесионната площ на находището. Разрешението е за срок от 6 месеца от датата на постановяване на решението.